Generalforsamlinger


Generalforsamling

GENERALFORSAMLING 

 -  TIRSDAG 19/03-2024 kl 19.00  - spisning kl.18.00 -

     Medborgerhuset


Dagsorden til generalforsamling:


1) Valg af dirigent og referent.


2) Beretning ved formanden.


3) Regnskab


4) Buget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent


5)Ændring af vedtægter:

-I punkt 1.2 i kunstforeningens vedtægter, står at vi arrangerer kunstudstilling til Gedeskægsfesten, men Gedeskægsfesten og vores deltagelse i den er ændret, så vi skal have ændret ordlyden til blot at nævne kunstudstillingen.


-Punkt 1.3 Vi skal høre på generalforsamlingen om nogen har lyst til at overtage ansvaret for udstillingen på plejehjemmet, eller om dette også skal udgå. 


-Punkt 1.5 og 1.6 : Udstillingen i Føtex i Skive og Gedsted Hallen har vi ikke længere adgang til eller ansvar for at udstille i


6)Valg til bestyrelsen:-


På valg er

Jane Bonnerup og Cüneyt Pala.


Suppleanter:

Margit Horn og Kirsten Michaelsen


Revisor: Margit Horn


7) Indkommende forslag


8)Aktiviteter

Hvilke aktiviteter kunne vi tænke os?

Hvem vil være tovholder for de enkelte aktiviteter?

Alle ideer er velkomne.

F-eks. Kurser, udflugter, udstillinger og fester.


9)Nedsætte et udstillingsudvalg til udstillingen 2024.


10)Eventuelt


Generalforsamling 19. Marts 2024

Tilstede:
Poul. Bettina, Hanne, Sonja, Palle, Mona, Kirsten, Lene, Margit, Jane

1) dirigent Poul
Referent Jane

2) beretning ved formanden
Beretningen er Vedlagt referatet

3) Regnskab
Regnskabet for i år viser et merforbrug i forhold til indtægter.( Et underskud på lidt over 4000kr)
Alene porto og gebyrer fra spar nord ligger på 2500kr, og hjemmeside koster 1500kr

-hvilket jo svarer til en stor del af de 16 medlemskontingenter.


Lene har fået mandat til at undersøge mere fordelagtige bank aftaler.

4) Budget for det kommende år
Ud fra det fremlagte budget var der budgetteret med et overskud på 600kr, men justeret med stigning i omkostning for hjemmeside, er der et underskud på 200kr, bare på de faste udgifter.

Fastlægning af kontingent:
Ved en flertalsbeslutning hæves kontingentet fremover (2025) til 500kr årligt
Støttemedlemmer 100kr
Støttemedlemmer Husstand 150kr
Medlemskab halv pris efter 1 juli 250kr

5) Ændring i kunstforeningens vedtægter

I punkt1,2 ændres fra at der står vi arrangerer kunstudstillingen til gedeskægsfesten
Til kun at nævne at vi arrangerer kunstudstillingen.

Punkt 1.3 - ingen ændring. Sonja fortsætter det gode arbejde

Punkt 1.5 og 1.6 udstillingen i Føtex i Skive og Gedsted Hallen har vi ikke længere adgang til, eller ansvar for at udstille i.
Og punkterne skal derfor slettes.

6) Jane og Cüneyt er genvalgt
Suppleanter Kirsten og Margit
Revisor Margit

7) Vi er blevet spurgt om vi vil holde en aktivitet for børn ved Gedeskægsfesten torsdag den 6/6 kl 17.00.
Kirsten har meldt at hun kommer og der var flere der under mødet tilsluttede sig aktiviteten.

Der er stemning for en tegne/male udflugt til Livø. Sonja og Mona melder en dato.

Bettina foreslår, at vi laver en aktivitet med de gamle på plejehjemmet. Det er der tilslutning til, så hun vil vende tilbage med et forslag til formen, så det kan passe til de ældres behov og er noget de kan rumme og overskue.

Der er stemning for at gøre forårsfesten til en tradition.
Mona, Lene og Jane er i fest komiteen.

Vi kan ind imellem lave fælles aktiviteter og dele vores kunstneriske erfaringer med hinanden tirsdag aftener. Der er flere iblandt os, der har ideer og vil kunne byde ind.

9) udstillingsudvalget Poul, Mona, Sonja, Hanne

Vesthimmerlands kunstforening stiller op med et tilsvarende udstillingsudvalg. Vi fortsætter samarbejdet om den kommende udstilling


10) evt.

Der er en ny hjemmeside for Gedsted by under opbygning, hvor alle foreninger er blevet bedt om at
melde tilbage til Gedstedby.dk  med materiale.

Medborgerhuset er i dialog med kommunen i forhold til kommunens ønske om, at medborgerhuset selv skal betale alle driftsudgifter. Eks vand, varme, el m.m.

Der kan blive behov for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis resultatet bliver at kunstforeningen bliver pålagt en større udgift end bestyrelsen alene kan tage stilling til.

Lene orienterede kort om kulturfabrikkens videre arbejde
Kulturfabrikken skal tænkes som en gevinst for hele kommunen og regionen og ikke som en konkurrent til det eksisterende.BERETNING FOR ÅRET2023


Foreningen har haft et fint 2023 år med mange arrangementer.

Foreningen har en sund økonomi og derfor besluttede bestyrelsen at givet lidt til medlemmer i form af de som ville udstille og holde en Høstfest for medlemmerne.


Vi betaler 1000kr året for at bruge Ateliet i Medborgerhuset og brug af køkkenet nedenunder.


INDKØB: bl.a. 2 kontorstole fra blåkors og maling samt printerblæk


Antal medlemmer 15 . Vi har været fra 3-5 og male om aftenen tirsdage fra 19.00-22.00 og nogle bruger det på andre dage i dagtimerne.


Nye medlem Pia, Bettina , Hanne


Vi fik internet - forbindelsen op at køre sidst i marts. Sonjas fik købt en Mesh Wi-fi extender som er koblet til inde i Ateliet.


REKLAMEFILM FOR GEDSTED, -vi blev spurgt af Gedsted Erhverv- og beboerforening om vi ville være en del af foreningslivets reklame for Gedsted.

Formålet med filmen var at den måske kunne trække nogle nye beboere til Gedsted.


Den kan ses på FB Gedsted Beboer- og Erhvervsforenings hjemmeside


Ligesom den blive tilsendt til alle de virksomheder og andre der har givet sponsorat til filmen.


UDSTILLING

Cüneyt arrangerede Udstilling på Ry Bibliotek 01.02.23-23.02.23

Sonja,Jane ,Marianne, Mona og Cüneyt

En fin udstilling og dejligt fællesskab dermed.


ÅLEGRÆS OG TANG:

Den 15/04 -16/04 og 22/04-23/04 var vi nogle stykker som hjalp Kultur-fabrikken med kurset Ålegræs og tang

hvor kunsten var at bruge genbrugsmaterialer.


Jonny Haugaard var underviser den første dag.

Vi havde en strandtur dagen efter introduktion med Johnny,  hvor vi samlede  forskellige ting fra stranden.

En hyggelig tur og et fint og lærerigt kursus om hvordan man fik ideer til hvordan man kan bruge genbrugsmaterialer på en sjov og dekorativ måde.


Den 09/05 var vi nogle stykker der besøgte Art de Vinci, Viborg -  et inspirerende besøg hvor vi blev vist forskellige teknikker indenfor krakelering, alcohol-ink osv.

Man kan også tilmelde sig kurser som holdes der.

Det blev også handlet kunstartikler!


SKABERGLÆDE uge 36 og udstilling i uge 37 blev ikke på Kultur-fabrikken  pga brandsikkerheden og beredsskabs-styrelsens krav.

Derfor blev Skaberglæde aflyst.


Sonja havde sendt  tilmeldinger ud og allerede tilmeldinger.

onsdag 4,torsdag 5,fredag 3


EFTERÅRS FEST 12/09 i Ateliet,

komiteen bestod af Lene, Jane og Sonja.

Jane havde lavet en velkomstsang og velbekomme sang og kreeret et flot bord.

Poul havde også kreeret en sang 

Cüneyt have lavet en aktivitet hvor vi hver i sær skulle tage en ting som betød noget for hver af os og fortælle hvorfor den betød noget og hvad vi så i den genstand

En sjov måde at fortælle lidt om sig selv og en anderledes måde ar blive kendt med hinanden på.


Vi blev 9 stykker som havde det hyggelig med maden fra det økologiske Drivhus i Vesterbølle

da vor økonomi er så god blev dette et bidrag fra foreningen for medlemmerne.


UDSTILLING UGE 37

Udstillingen skulle have været holdt i Kultur-fabrikken

Det kunne dog ikke lade sig gøre på grund af en manglende tilladelse fra Vesthimmerlands Kommune, og blev rykket fra en sommerudstilling til en høstudstilling.

Kunstudstillingen blev derfor holdt i Medborgerhuset sammen med Vesthimmerlands kunstforening.

Det er 4 år siden vi havde holdt udstilling i Medborgerhuset og rummet er meget mindre end i Kultur-fabrikken , men vi klarrede alligevel at få 24 udstiller med i udstillingen, pladsen til hver enkelt blev selvfølgelig mindre.. 


Det var en del forarbejde , planlægning.

Det skulle ryddes for møbler, skillevæggene skulle sættes op før man kunne hænge billeder op.


Betalingen for at deltage i udstillingen var 150kr hvor det sidste år var 250kr da det var i Kultur-fabrikken.

Bestyrelsen i vores forening var blevet enige om at vore medlemmer kun skulle betalte 50kr og foreningen 100kr.

Kravet var at man var medlem af foreningen.


Torsdag var det fernisering hvor Poul Spanggaard bød velkommen og ferniseringstalen blev holdt af byrådsmedlem , tidligere kulturudvalgsformand Asger Andersen, Vegger som tog udgangspunkt i spørgsmålet - citat fra Vesthimmerlandsavis20/09

"hvad skal vi med kunsten?" Hvor han blandt andet syntes at kunst i de yderste grænser både skal kunne begejstre og forarge. Det skal være en fri legeplads, men i min optik med respekt for at der aldrig er en facitliste på god kunst og henviste til Storm P.s udsagn om, at kunst er det man ikke kan. Hvis man kunne , var det jo ingen kunst.


Han nævnte også begreberne kunst og håndværk og skabelsesproces med den tid der, når man skaber noget, føles som fritimer for krop og sjæl - i en proces, hvor øvelse gør mester.


Torsdagen var det ca 60 som deltog til fernisering det var både kunstnere og publikum

Udstillingen blev rost meget, for værkernes gode kvalitet og fine ophængning.

Nogen syntes at udstillingen var lidt presset på plads, det var måske for mange udstillere 24 stykker eller måden man havde placeret udstillerne.


Arrangementet - Kunst og mad på Galleri NB i Viborg - i November blev ikke noget af da tilslutningen ikke var stor nok.########Generalforsamling16.03. 2023 i medborgerhuset Dagsorden til generalforsamling:

1)Valg af dirigent og referent.


2)Beretning og debat om foreningens arbejde samt beretning fra udvalg.


3)Regnskab.


4)Indkomne forslag.


   A.. Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring:

Hvis man ønsker at blive medlem af Gedsted Kunstforening efter 1. august, kanman få et medlemskab til ½ pris.


 

  B. Forslag til udvalg for mere aktivitet  -  indsendt af Sonja


     a.  Festudvalg: forårsfest

           Består af:


     b. Tur til ART- DE -VINCI hver især indkøb af kunstartikler – Kør sammen
          tirsdag, onsdag eller fredag, vælg dato:
          Består af:


     c.  Kunsttur: Mad & Kunst – Galleri NB og For enden af gaden, Viborg
         onsdag, vælg dato:
         Pris: måltid og galleribesøg 250kr for egen regning – kør sammen /kunstf.   -
         Består af:

    d.  Gruppeudstillinger
         Består af

    e.  skaberglæde september
         Består af:


5)Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.


6)Valg af bestyrelse.


På valg er:

•Mona Dam – Modtager genvalg.

•Lene Björk -modtager genvalg.

•Poul Spanggaard- modtager genvalg.

•En afløser for afdøde Torben Leth-Nissen.


Suppleanter:

•Kirsten Michaelsen

•Margit Horn


Revisor:

•Margit Horn7)Nedsætte et udstillingsudvalg til sommerudstillingen 2023.


8)Eventuelt

 Referat  16/3 2023

 

Til stede: Palle, Ceüneyt, Kirsten, Sonja, Margit, Lene, Mona, Poul og Jane

 • Valg af referent: Jane

Valg af dirigent: Ceüneyt

 • Årsberetning ved Formanden, Mona Damm, vedlagt referat
 • Regnskabet er godkendt

Budgetudkast godkendt (punkt 5 på dagsordenen)

 

 • A)

Medlemskab af kunstforeningen vedtages at kunne oprettes til halv pris efter 1. juli, da det kun omhandler et halvt års varighed.

 

 • B)
 1. a) Festudvalg nedsat; Sonja, Lene og Jane

                    En forårsfest var ikke mulig, så en efterårsfest planlægges til 12. september.

 1. b) Tur til Art De Vinci fastlagt til tirsdag 9. maj

                      Afgang fra Gedsted medborgerhus kl 14.00

                      Kjølsen 14.30 – 17.30

 1. c) Kunsttur, Mad og Kunst

                      Sonja og Lene arrangerer

                      Fastsat til 14. november

                      Galleri NB og For Enden af Gaden, Viborg

 1. d) Gruppeudstillinger

                      Ceüneyt er tovholder, Forslag og ideer er velkomne

 1. e) Skaberglæde

                      Der indkaldes til planlægningsmøde i juni


 

 • Se under punkt 3
 • Valg af bestyrelse

Til bestyrelsen blev valgt: Mona, Lene, Poul og Ceüneyt

Som suppleanter blev valgt: Kirsten Michaelsen og Margit Horn

Til Reviser Margit Horn

 

 • -23. juni har vi sommerudstilling sammen med Vesthimmerlands Kunstforening

Udstillingsudvalget vil i år bestå af medlemmer fra begge kunstforeninger.

Fra os er det Ceüneyt, Poul, Sonja og Mona

 


 Beretning  bestyrelsen / formand.


Vi har vært 17 betalende medlemmer .

Ser vi på brugen af Atlieet har vi vært en 3-4 stykker som har vært og malet fra kl 1900-2200 og nogen af os har brugt det også på dag tid.

Det er blevet malet ikoner, portrætter osv diskuteret og drukket kaffe.

Man er også hver i sær aktive med udstillinger forskellige steder.

Vi betalte 1000 kr i husleje som er det samme som sidst år.

Det er ikke internet koblet til rummet, da datastuen fik ny router og den dækker ikke Atlieet.

Vi skal selv finansiere netforbindelse med datastuen .

Det vil si at vi skal ha en forstærker eller router.

Sonja arbejder på sagen nu.


Det er blevet dyrt at ha en konto i Bankene, foreningenkonto koster nu 2500kr i året.

Og domæne til vår hjemmeside koster 750kr i året. (forhandlet fra 1500 kr )

Det er Sonja som er administrator for hjemmeside og den er overskuelig at bruge.

Facebook bruges også

Vi har 4000kr som er øremærket til skaberglæde til næsteår


Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder.

Hvor vi blandt andet har snakket om udflugter, det har vi desvœrre ikke klart at få organiseret. Det var også et forslag om at lave opslag på Facebook hvis det var noget som havde et ønske om udflugt eller lignende.

Vår Facebook side bliver brugt til at informere om aktiviteter osv.

Det var også snak om at nedlægge hjemmesiden og bruge mail til medlemmerne som orientering, da Sonja var gået lidt træt at at arbejde med hjemmesiden da det ofte blev lavet om af udbyder. Men dette blev forkastet da Sonja ville fortsætte med at administrere hjemmesiden og den fungerer godt.


Det er blevet afholdt 3 arrangemanger i Kulturfabrikken.


Udstillingen som er et samarbejde med Vesthimmerland kunstforening.

Den blev arrangeret i juni som var en del af kulturarvsmåneden i Vesthimmerlands kommune i uge 25

Her betaler man 250kr for at være med og man skulle også ha betalt medlemskab til en af foreningene.

Det var nødvendig da Kulturfabrikken skulle ha sine udgifter dække og noget skulle dække udgifter til selve udstillingen.

Kunstnerudvalget bestod af Peter Stenild, Sonja Feldt, Palle Christensen,Jane Bonderup.

Til arrangemanget blev det også søgt økonomisk støtte til udstillingen hvor vi fik 10000kr af Vesthimmerland Kulturråd.

Det var tilmeldt 33 kunstnere som udstillede fra bilder,keramik, sten, bronze

Fernisering var ved Erik Kragelund og musik ved Erik Højen hvor det også var fællessang. Jane ønsket velkommen for begge foreningerne.

Onsdag fortalte Louise Villadsen, fra ertebølle Stenaldersenter om tang og dens anvendelse og her var det også godt besøgt.

Som noget nyt til udstillingen var det også inviteret 4 gæsteudstillere.

Det var Nina Lodal G. Bilder, Hanne Skjold Knudsen,Bilder, Berit Trane Skulptur, Birgit N Hansen Bilder

Det blev også solgt kaffe og kage som gav et overskud på 900kr

En fin uge og med mange besøgende.


I september blev det afholdt Skaberglæde for børnmandag -torsdag

Deltagelsen her var gratis .

Her bestod gruppen af Kirsten Michaelsen, Sonja Feldt, Peter Stenild ,Cüney Palla, Kirsten Jensen, Palle Christensen,Marianna C Poulsen, Irene Madsen.

Aktivitet som Drivtømmer -maling-Tegning- Ler - Genbrugsmatriale og det nye i år var Animation som Cüney stod for, hvor børn lavet sin egen lille fim.

Det blev nogen sjove film

Mange børn var inom, Invitasjonsfolderen hed det fra 0 klasse og op var inviteret .

Hvor Sonja blandt andet udleveret brosjyrer til skoler i Gedsted, Ullits .

Det kom mange børn og det blev lavet mange fine ting.

Dette arangeman kræver nogle justeringer til næsteår.

Da det er svært at styre så mange børn, og de vil gerne være over alt, bliver De svære at fastholde til at gøre tingene færdig.

De bliver derfor alt for hurtig færdig med sine ting.

Det er heller ikke alle som husker at få med sig sine ting hjem, som de har lavet, hvor vi så skal finde ud hvem som er ejer af tingene.

Da det ikke er toiletter i Kulturfabrikken skulle man til Medborgerhuset for at komme på toilettet. Dette krævede at man havde styr på børnene og at de ikke smuttet over til Brugsen for at drikke kakao.

Men børnene har hvertfald hygget sig.

Her blev det også søgt økonomisk støtte hvor vi fik 10000 kr af Vesthimmerland Kulturråd.


Den 14. oktober blev det holdt arangemang til "Kulturnat"

hvor vi blev spurt om vi ville hjælpe med arrangemanget for Kulturfabrikken, vi stod for 2 store fællesmaleriet, et for børn og et for voksne.

Her kunne man komme ind at sette sit personlige aftryk på lærredet .

Resultatet blev to flotte malerier som er i Kulturfabrikken.

Her var det morro at se hvor svært nogen voksne har det med at slå sig løs på et stort lærret.Det planlægges igen en ny sommerudstilling 2023 uge 25 med Vesthimmerland kunstforening.

Og skaberglæde for børn i september.
Internet 

2022


DAGSORDEN 

1.valg af referent og dirigent

2.beretning om foreningens arbejd 

3.regnskab ved Margit

4.indkommende forslag.

4.1

Indkommende forslag til punkt 4  (Mona)
Se vedtægter på vår hjemmeside Gedsted kunstforening.
Asjuføring af vedtægter, forening med underudvalg ,stemmer det overens med de faktiske forhold.
Punget 2 formål, sidste underpungt, og fælleshjemmeside,her foreslår bestyrelsen hjemmesiden nedlagt.da vi mener at facebook rammer vår målgruppe bedre.

Forlag til aktiviteter
Udstilling, skaberglæde, udflukter osv.

4.2

FORSLAG generalforsamling 2022 (Sonja)

a.

På bestyrelsesmøde hvor generalforsamlingen blev planlagt kom der forslag om at nedlægge Gedsted Kunstforenings hjemmeside.

Af flere grunde: 

- jeg har over tid søgt een til at hjælpe med at fotografere og  med at planlægge hvad der skal på siden  - uden held., men jeg klarer det endnu. - prisen på One.com er pr år ca 1356kr. jeg hører det er for dyrt..

Begrundelse for at tage det på genralforsamling er at hejmmesiden er sat til at være en del af formålet med foreningen og beslutninger skal tages på Generalforsamlingen .

b.

sommerudstilling i uge 25
- valg af udstillingsudvalg

5.fastsetelse af Kontigent for 2023

6.Valg til bestyrels

PÅ VALG

Sonja Feldt Pedersen / bestyrelsesmedlem 

Jane Bonderup / Næstformand     - tar genvalg 

Margit Horn / kassere og suppleant 

Kirsten Michaelsen / suppleant      - tar genvalg

Niels Hedbøl revisor 


7 eventuelt.Referat Generalforsamling Gedsted Kunstforening d. 8.3.2022

Til stede Torben Leth Nissen, Sonja Feldt, Kirsten Michaelsen, Poul Spanggaard, Palle, Lene Flarup, Jane  Bonnerup, Margit Horn, Mona Damm

DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLING

1.valg af referent og dirigent

2.beretning om foreningens arbejd

3.regnskab ved Margit

4.indkommende forslag.

5.fastsættelse af Kontingent for 2023

 1. Valg til bestyrelse

PÅ VALG

Sonja Feldt Pedersen / bestyrelsesmedlem

Jane Bonderup / Næstformand - tar genvalg

Margit Horn / kassere og suppleant

Kirsten Michaelsen / suppleant - tar genvalg

Niels Hedbøl revisor

 1. Eventuelt.

Indkommende forslag til punkt 4

Se vedtægter på hjemmeside Gedsted kunstforening.

Ajourføring af vedtægter, forening med underudvalg ,stemmer det overens med de faktiske forhold. Punkt 2 formål, sidste underpunkt, og fælles hjemmeside, her foreslår bestyrelsen hjemmesiden nedlagt, da  vi mener at Facebook rammer vores målgruppe bedre.

Forlag til aktiviteter

Udstilling, skaberglæde, udflugter osv.

Ad 1. Valg af referent og dirigent

Dirigent: Lene Flarup

Referent: Jane Bonnerup

Ad 2. Formandens beretning

Vi var kun 11 medlemmer sidste år

Det er tre år siden vi har afholdt udstilling her. De sidste to år har vi udstillet i den gamle Getamabygning. Vi har haft skaberglæde for børn i forlængelse begge gange.

Det har været nødvendigt med et par arbejdsdage begge gange for at få gjort rent, fjernet vildnisset foran og  sat i stand til udstillinger og arrangementer.

Sidste år var der 74 børn tilmeldt til skaberglæde, hvor vi havde tre dage med maleri, keramik, drivtømmer,  og tegning.

Vesthimmerlands kunstforening har været med til at arrangere kunstudstillingen begge år.

Ad 3. Regnskab

Årets overskud er på 2.625,85kr

Og vi har 19.542,44 kr. i likviditet, hvoraf 3007 kr. er reserveret til skaberglæde

Ad 4. Indkommende forslag

Hjemmeside

Hjemmesiden er foreslået nedlagt ved sidste bestyrelsesmøde.

Den kostede 1300 kr., men Sonja har forhandlet sig til et tilbud på 746 kr for det kommende år og hosting er  betalt, så det er ikke af økonomiske grunde den skal slettes.

Torben tilbyder hjælp med både hjemmeside og fotografering, så vi beholder den med stor glæde.

Udstilling ved Gedeskægsugen

Det ser ud til at der bliver byfest i år.

Vi regner med at holde både udstilling og skaberglæde igen i år

Peter regner med at Vesthimmerlands kunstforening gerne vil være med i uge 25.

Vi nedsætter et udstillingsudvalg hvor Palle, Mona og Sonja vil tage kontakt med Vesthimmerlands  Kunstforening og evt. gæsteudstillere.

Ad 5. Kontingent

Vi betaler 300 kr. årligt. Børn og unge under 18 betaler 100 kr.

Vi fastholder prisen på kontingent.

Ad 6. Valg til bestyrelse

Jane Bonderup modtog genvalg,  

Torben Leth Nissen bliver valgt i.

Margit Horn og Kirsten Michaelsen modtager valg som suppleanter.

Margit Horn modtager valg som revisor.

Ad 7. Evt.

Forslag til aktiviteter

Åbne atelierdøre 11 og 12 juni i Viborg

Torben vil gerne undersøge en tur sydpå evt med overnatning

Vi kan komme med yderligere ideer og planlægning på vores lukkede medlems facebook gruppe.

Gedsted d. 8.3.2022


Året 2021 formandens beretning
Året startet med at medborgerhuset blev lukket ned pga Corona fra julen 2020 til 25 Mai 2021 .
Så vi slap at betale de 1000 kr i husleje om året som vi plejer og
på vårt bestyrelsesmøde vedtog vi Kontigent nedsat til 150kr pr. Person resten af året.
Generalforsamlingen valgte vi ikke å ha da vi var så langt ude i året, men sendte ud referat til medlemmerne af bestyrelsesmøde.

Vi har vært 11 betalende medlemmer en liden nedgang i medlemsantallet.
Vår økonomi er god.
Faste brugere af Atlieet har liget på 3-4 stykker, hvor 3 af os maler tirsdager om aftenen fra kl 1900-2200 og 1 maler om dagen.
Så var vi så heldig at blive foræret kunstbøger, lærebøger og pensler som er på køkkene, til inspirasjon eller fordybelse.

Sonja og Peter stod i år igen for at arrangere fælles udstilling sammen med Vesthimmerland kunstforening.
Det hele forgik i Kulturfabrikken i den gamle Getamas Madrasfabrik i Juni. Og
Skaberglæd stod Gedsted kunstforening for, Sonja og Peter var arrangører.
Sonja, Peter,Poul,Kirsten og Jane var med til at undervise i tegning, drivtømmer, og keramik, som Gedsted kunstforening havde.
Det var i år igen et godt arrangemang med stort opmødte 74 børn tilmeldt ,nogen find dager for Gedsted børn og voksne . Hvor kreativiteten var stor og mangfoldig . Det hele blev afslutte med Fernisering af børnenes værker.
Bilderne kan ses på vår hjemmeside.
Sonja har flere ganger inviteret til arbejdsdag udenfor Kulturfabrikkens gamle getama Madrasfabrik så det kunne blive pænt udenfor.
Håber vi kan få et godt år 2022 med lige gode aktiviteter som i 2021.

Mona Damm

Vår økonomi er sund2021

Generalforsamling udsat pgr.a. CORONA
- se nærmere om godkendelse af regnskab under bestyrelsesmøder 


2020

Generalforsamling
Atelieret i Medborgerhuset

10-03-2020

Vi spiser kl 18.00 hvor Poul har lavet mad.
Generalforsamling starterkl 19.00

Tilmelding til mig pga. Maden

Husk Kontingent betales inden generalforsamling

voksne 300kr
unge  14-18 år 150kr
Børn ifølge med voksne 100kr
Passive 50kr /  husstand 80kr eller efter eget ønske

Forslag indsendes til mig,  Mona så det kan nå at komme på dagsordenen

Dagsorden
10-03-2020

 1.     Valg af dirigent og referent.
  Lene Flarup dirigent
  Sonja Feldt referent
  Fremmødte: Poul Spanggaard, Lene Flarup Kristoffersen, Heidi Andersen, Alice Trend, Margit Horn Nielsen, Sonja Feldt Pedersen, Carl Peter Christoffersen, Jane Bonnerup, Peter Stenild, Erna Porskjær, Mona Damm
 2.     Beretning og debat om foreningens arbejde samt beretning fra udvalg.
  Beretning ved Mona Damm, formand og hun fortæller om årets gang i atelieret.
  Beretning bliver at se efter punktet Evt.
  Fra generalforsamlingen i Medborgerhuset orienterer Mona om betaling til brug af huset der nu er 1000 kr om året i stedet for de tidligere koppenge, hvor vi skulle betale pr person 5 kr. ved møder.
  Husets kassebeholdning går til de faste driftsomkostninger kommunen ikke betaler. Vi skal selv betale for småreperationer af vore egne ting og nyanskaffelser vi evt, måtte ønske.


 3.     Regnskab.
  ved Margit Horn
  Regnskabet blev godkendt.

 4.     Indkomne forslag.
  a.  Ændringsforslag til vedtægter: 
  Passiv ændres evt. til støttemedlemmer
  Skal indbetalingen være fastsat eller frivillig

  Det blev bestemt at vi fremover bruger ordet Støttemedlem
  Bestemt til: 50 kr pr person – 100 kr for husstand
  Bestyrelsen tager initiativer til hvordan vi kan få flere støttemedlemmer igen. Kunne være opslag ved udstillinger ,
  eller rundt omkring på Opslagstavler.

 5.     Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
  Fremover kan budgettet lige balancere med faste udgifter og kontingent indtægter..
  Kontinget fortsætter som nu:
  voksne 300 kr
  unge  14-18 år 150 kr
  Børn ifølge med voksne 100 kr
 6.     Valg af bestyrelse

  Bestyrelsesmedlem:

  Mona Damm               modtager genvalg
  Poul Spanggård          modtager genvalg
  Angelina Damgaard   modtager ikke genvalg

  Suppleanter
  Margit Horn                 modtager genvalg
  Lene Flarup Kristoffersen  modtager genvalg

  Kasserer
  Margit Horn                  modtager genvalg

  Revisor
  Niels Heebøll                modtager genvalg
     

Ny Bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer
Mona Damm               genvalgt
Poul Spanggård          genvalgt
Lene Flarup Kristoffersen nyvalg

Suppleanter
Margit Horn                 genvalgt
Kirsten Michaelsen nyvalg

Kasserer
Margit Horn                  genvalgt

Revisor
Niels Heebøll                genvalgt

 1.     Eventuelt
  Peter Stenild orienterede om Kulturfabrikken på det gamle Getama
  Og om sin kontakt til Vesthimmerlands Kommunalbestyrelse vedrørende muligheder derfor. Der er positiv indstilling til videre undersøgelser for muligheder . Det må ikke forringe det vi har i Gedsted i Medborgerhuset, skolen , Hallen osv.
  Det skal være nytænkende med nye aktiviteter og for hele kommunen og gerne udenfor Regionen.
  Peter søger tilkendegivelser og interesse fra Gedsted for at gå videre.
  – brainstorm:
  Samle foreninger på tværs så der kan søges fonde.
  Der skal være en tilsynsførende
  Varme klares ved varmepumper
  Handicapelevator i skakten
  Vand og kloak skal etableres igen – der er 2 flotte toiletter der bare skal tilsluttes.

  Der er kulturarvsmåned i juni – det er 6. år det afholdes
  Vi planlægger at holde det som vores sommerudstilling med aktiviterer og workshops osv. Flere gode kapaciteter inviteres for at lave en god udstilling, men mere om det senere.
  Det blev bestemt at det afholdes hver weekend i juni der er kulturarvsmåned.

  Der blev nedsat en gruppe til at planlægge Kulturarvsmåned inklusiv udstilling:
  Poul Spangaard
  Lene Flarup Kristoffersen
  Mona Damm
  Peter Stenild
  Jane Bonnerup
  Sonja Feldt Pedersen

  første møde tirsdag d. 17 marts kl 19.00

  Konstituerende bestyrelsesmøde d. 26 marts kl. 19.00


Beretning til Generalforsamlingen om 2019
I april blev vi inviteret  af Vesthimmerland kunstforening til at se Filmen Van Gogh Ved evighedens port. Som blev sendt i biografen i Aalestrup, Vi var nogen stykker som tog afsted og hvor det hele blev afsluttet  med en kop kaffe i Galleri Aalestrup en hyggelig aften og en god film.
Sommerudstilling:
Vesthimmerlands kunstforenings igangsætere Peter Stenild og Carl P Christensen inviteret os til at lave en fælles udstille i den  gamle Tang og madrasfabrik til Getama som er fra 1936. Det syntes vi lød spændende ud og siden vi plejer at selv lave vår udstilling var dette en rigtig fin ide at samarbejde med Vesthimmerland kunstforening og Gedsted kunstforening
Peter og Carl Peder havde lavet en lignende udstilling året før og de er begge  håndværkere, så kunne det jo ikke gå helt galt. Så Sonja og jeg sa ja til at være med i projektet. Fabrikken havde  ikke vært i brug i mange år, så det var masse repertioner  og planlægning som skulle til. Det blev arbejdet i flere uger og flere gav en hjælpende hånd med. Under udarbejdelsen var det en som fik ideen at kalde fabrikken for Kulturfabrikken det syns vi var et meget passende navn. Resultatet af vårt arbejde blev fantastisk. Udstillingen var på 2 etasjer på i alt 1000 kvadrat og det var 49 kunstner som udstillede.
Til Ferniseringen var det ca 200-300 kunstinteresserede og Gedsted drengen Erik Sommer som både komponist og musikpædagog havde sagt ja til at holde åbningstalen og spildte på sit harmonikaorgel til fællessang.
(Man kan se bildene og læse fra udstillingen på vår hjemmeside.)
Folk hygget sig både indenfor og udenfor da vejret også var på vår side.
Der har været mange rosende ord efter udstillingen så derfor håber vi på flere udstillinger.
Peter har store tanker for Kulturfabrikken Getama til kunst og kultur i Vesthimerland. Han har vært i kontakt med kommunen og han håber på grønt lys til at arbejde videre med at etablere KULTURFABRIKEN, med aktiv deltagelse fra alle tænkelige brugere i kommunen, uden at det selvfølgelig går ud over andre gode aktiviteter der i forvejen findes i Gedsted. Men det kræver at finde interesserede personer, foreninger der kan se muligheder i stedet. Spørsmålet  er så hvor stor opbakning  er fra kommunen, personer og foreninger til at få det op at stå, bla her i Gedsted.
For det er det som er det afgørende.

 I oktober var vi nogen stykker som tog afsted for at se Vesthimmerlands Kunstforenings Efterårs Udstilling i Aars museum .

Bagefter gik vi på Cafe’ hvor vi i ro og mag evaluerede udstillingens mange indtryk

Det var en fin udstilling og hyggelig eftermiddag.
1 december holdt vi også julemarked. Det var 7, Sonja, Lene, Paul,Kirsten,Margit, Bayan og Mona Vi hygget os med æbleskiver og Husmorforeningen hjemmelavet frikadeller, de havde juleudstilling nedenunder. Besøgende kunne vært bedre, men det var vist også arrangeret en udflugt, så vi tror det var årsagen. Lidt salg blev det også.

I år var vi 21 betalende medlemmer som betaler hver de 200kr i år. Af dem er 6 nye medlemmer 3 har meldt sig ud af foreningen. Som medlemmer får man mulighet til at udstille gratis. Man har tilgang til gratis maling og kan bruge bla.printer, projekter
( vi har nogen udfordringer med internettet efter at de lavet om på routeren, vi håber vi kan få det op at køre igen.)
Brug af printer tar vi 1 kr pr kopi. 
På vår hjemmeside kan man få en egen side, og fortælle lidt om sig selv, mailadresse og nogen bilder af de værker man ønsker at vise.
Det er Sonja der står for vår hjemmeside og nogen ganger er hun vist lit udfordret. Men som hun sier med lidt stædighed går det. Det er i hvertfald en fin og overskuelig hjemmeside.
I løbet af året har vi vært ca 4-6 personer som har malt hver tirsdag, snakken går gerne også over en kop kaffe og kager eller læse kunstavisen. Vi hygger os og det gir os både inspiration og ideer. Foreningen betaler nå 1000,00kr i året for leje af Atlieet. Hvor det før var koppenge, 5kr pr person
.Grunden er at Medborgerhuset får ikke økonomisk støtte længer for indvendig inventar det skal vi som foreninger selv dække. Alt som skal laves skal gå genom Husets forening og så genom kommunen .
Vi har valgt att trække os ud af  Gedeskægskomiteen,  vi vil derfor heller ikke modtage uddeling af overskuddet. Vi har valgt dette fordi  Gedeskægskomiteen ville at alle foreningerne skulle på ta sig flere opgaver. Vi var i år med til at hente ind gevinster til banko, at hjælpe til fredagen med børnedisco  samt oprydning derefter. Det syns vi ikke vi  kunne få til at hænge sammen arbejsmæssig med vår egen udstillin Vi i bestyrelsen ønsker at prioritere vår årlige udstilling og at arbejde med den. Gedeskægskomiteen så heller ikke vår udstilling som en del af  deres arrangement, men noget som gik sideløbende med Gedeskægsugen og som vi i Gedsted kunstforening selv arrangeret. Økonomisk kommer vi selvfølgelig til at mærke det på vår økonomi til næste år, i år fik vi 3000,00kr
Poul udstiller i Føtex i Skive, i Gedsted Hallen er det Jane. Sonja står for udstillingen på Plejehjemmet i Gedsted. Ellers udstille hver i sær på forskellige steder. Man er også flink til at formidle online kurser som jeg vet nogen har brugt og vært glad for.
Vår facebook er også et godt suplement , her har man blandt andet  mulighed at komme med forslag til udflugter og se om nogen vil med. 
Til sidst vil jeg takke  Dere som støtter os og har støttet os. 
Dette må blive de sidste ord fra formanden for kunstforeningen Mona Damm   Dagsorden til
  generalforsamling 13.03.2019 kl 1900 i Atlieet.

  1) Valg af dirigent og referent.

  2) Beretning og debat om foreningens arbejde samt beretning
  fra udvalg.

  3) Regnskab.

  4) Indkomne forslag.

  5) Budget for det kommende år, og fastsættelse af Kontigent
  for 2020

  6) Valg af bestyrelse.

  på valg er :

  -Sonja

  -Jane

  – Margit

  -Lene

  -Revisor Niels Heebøll, vides ikke

  7) Orientering om Vesthimmerland kunstudstilling 15-23 juni
  i Getamas gamle fabrik,

  8) Åben debat om udflugter osv.

  Forslag til udflugter:

  • Åbne atelierer døre i Viborg i Juni (Mona tar sig af det
  og laver en rute)

  • Galleri Himmerland Gatten

  9) Eventuelt


  REFERAT FRA GENERALFORSAMLING
  13.3.19

  Fremmødt : Poul,
  Kirsten, Lone, Erna, Annelise, Ingrid, Thorkild, Sonja, Angelina, Margit, Jane,
  Mona, Lene

  1. Valg af
  dirigent og referent.

  Dirigent Lene,
  referent Angelina

  2. Beretning og
  debat om foreningens arbejde samt beretning fra udvalg.

  a. Vi har fået to
  nye medlemmer Alice og Lone.

  De nye medlemmer
  blev informeret om hvornår de kan bruge atelieret og om mulighed for at få en
  nøgle . Lene vil oprette facebook gruppe for medlemmer.

  b. Der er enighed
  om at sommerudstilling 2018 var vellykket og godt besøgt og det var også jule
  arrangement med deltagelse af Margit, Sonja, Thorkild, Mona,Kirsten og Lene
  også et hyggelig arrangement.

  c. Der er købt en
  printer , projektor og akrylmaling.

  Ønskes bedre
  netforbindelse, det arbejdes det på.

  3.Regnskab

  Margit fremlagde
  regnskab for 2018. Der er underskud.

  4. Indkomne
  forslag.

  Ingen

  5. Budget for det
  kommende år og fastsættelse af kontingent for 2020

  a. For fremtiden
  (vides ikke fra hvornår) vil kommunen ikke dække udgifter forbundet med drift
  af Husets som: husleje, rengøring, indkøb af nye ting osv. De ca 20 foreninger
  skal dele udgifterne. Det er ikke afklaret endnu hvem skal betale for hvad og hvor
  meget.

  b. Spare planer:
  Vi vil kun holde kun en avis” Kunstavisen” og dropper bladet ”Kunst”. Poul
  abonnerer på begge og er villig til at lægge bladet ”Kunst” i atelieret når han
  har læst det.

  c. Afstemning om
  kontingent forhøjelse .

  Der var enighed
  for forhøjelse fra 200 til 300 kr. om året .

  6.Valg af
  bestyrelse

  Sonja, Jane,
  Margit og Lene fortsætter.

  7. Orientering om
  Vesthimmerland Kunstudstilling 15- 23 juni i Getamas gamle fabrik.

  Mona har ikke hørt
  noget fra dem , det har lovet at kontakte os. Sonja synes at vi skal kontakte
  dem for vise at vi er interesseret i at deltage. Mona vil holde os orienteret
  når hun ved mere.

  8. Åben debat om
  udflugter osv.

  Margit foreslog at
  besøge Galleri NB i Viborg.

  Åbne atelier døre
  i Viborg kan også være en mulighed.

  9. Eventuelt
  Referat
  Generalforsamling i Gedsted kunstforening d. 14/3 2018  Dagsorden
  til generalforsamling :

  1)
  Valg
  af dirigent og referent.

  2)
  Beretning
  og debat om foreningens arbejde samt beretning fra udvalg.

  3)
  Regnskab.

  4)
  Indkomne
  forslag.

  5)
  Budget
  for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent/ ungdom 13-18 år

  6) Valg af bestyrelse.

  på valg er :

  ·
  Margit
  modtager genvalg som suppleant/kasser.

  ·
  Angelina
  og Lene modtager genvalg som menige medlemmer af bestyrelse

  ·
  Poul
  – modtager genvalg som menige medlem af bestyrelsen

  ·
  Mona
  modtager genvalg som formand for bestyrelse.

  ·
  Revisor Niels Heebøll, vides ikke om genvalg

  7) Lave et Udstillingudvalg til
  sommerudstillingen

  8) Åben debat om udstillinger,udflugter osv.

  Forslag til udflugter:

  ·
  Åbne
  atelierer døre i Viborg fra 24.3. 18 til 1 .4. 18 i ”Pakhusets”. Tema: ” Hvad
  er der indeni”

  ·
  Påske
  udstilling 25.3.18 til 2.4.18 Fussing slot i Randers

  ·
  Galleri
  Himmerland Gatten

  9) Eventuelt

  Fremmødte:

  Mona Damm, Sonja Feldt, Margit Horn
  Nielsen, Annelise Sørensen, Erna Porskjær, Ingrid Sloth, Angelina Damgaard,
  Jane Bonderup og Lene Flarup Kristoffersen

  Ad
  1.

  Dirigent: Angelina Damgaard

  Referent: Lene Flarup Kristoffersen

  Ad
  2.

  Mona fremlagde beretning fra årets gang.
  Beretningen er vedhæftet

  Ad
  3.

  Margit Horn Nielsen fremlagde
  regnskabet. Der var et underskud på 720,74 kr. i årets resultat, men der er
  stadig en formue på 16.091,84.

  Regnskabet blev godkendt.

  Ad
  4.

  Der er fremkommet et forslag om
  kontingent til en ungdomsgruppe.Dette blev vedtaget, og der er nu følgende
  kontingentgrupper:

  • Aktive medlemmer
  • Unge fra 14 til
   18
   Tilføjelse: generalforsamling 2018
  • Børn ifølge med voksen
   ( ikke valgbar)
   Tilføjelse: generalforsamling 2012
  • Passive medlemmer
  • Passive husstand medlemmer

  Ad
  5.

  Fastsættelse af kontingentet frem til
  næste generalforsamling:

  Aktive medlemmer
  200
  kr

  Unge fra 14 til 18
  150
  kr Tilføjelse: generalforsamling 2018

  Børn ifølge med voksen
  100 kr ( ikke valgbar) Tilføjelse: generalforsamling 2012

  Passive medlemmer, fra
  50 kr

  Passive husstand medlemmer
  80 kr

  Budgettet for 2018 forventes på samme
  niveau som regnskabet 2017.

  Ad
  6.

  Valg til bestyrelsen

  • Mona
   Damm modtager genvalg som formand for bestyrelsen
  • Poul
   Spanggaard modtager genvalg til bestyrelsen
  • Margit
   Horn Nielsen modtager genvalg som suppleant / ekstern kasserer
  • Angelina
   Damgaard modtager genvalg som suppleant
  • Lene
   Flarup Kristoffersen modtager genvalg som suppleant
  • Revisor
   Niels Heebøll modtager genvalg som revisor.

  Ad
  7.

  Der blev besluttet, at der stadig skal
  være sommerudstilling, selv om det stadigt er uklart om der kommer en eller
  anden form for byfest.

  Der blev valgt følgende
  udstillingsudvalg:

  • Sonja
   Feldt
  • Mona
   Damm
  • Lene
   Flarup Kristoffersen
  • Mona
   vil spørge Poul Spanggaard og Thorkild Jensen
  • Der
   bliver fernisering torsdag d. 21. juni 2018.

  Udstillingskomiteen holder møde d.
  5/4-2018

  Ad
  8.

  Forslag til udflugter

  • Galleri
   Himmerland
  • Udflugt
   til Fur med skitsebog
  • Midtjyllands
   Kunstcenter, Bryrup

  Der tales videre om arrangementer på
  maleaften.

  Ad
  9.

  Maletid onsdag eftermiddag og onsdag
  aften. Siden generalforsamlingen har Lene Flarup fået fat i en nøgle, og vil
  åbne for galleriet onsdag kl. 14.00. Så må vi ændre på tidspunktet, hvis der er
  behov for det.

  Der er stadig åben værksted onsdag aften
  19-22

  Lidt spørgsmål omkring rengøring, klude,
  poser m.v. Tingene bliver løst.

  Spørgsmål omkring udsmykning af silo,
  hvor kunstforeningen ikke er direkte involveret.

  Medlemmer får rabat hos Thuesen Farver i
  Viborg. 10%

  Mødet blev afsluttet

  Referent: Lene Flarup Kristoffersen

  _____________________________________________


  Året 2017 i kunstforeningen

  Kære medlemmer så er året 2017 gået over til historie.

  Sonja valgte at gå af som forman og jeg Mona tiltrådte som ny forman.

  Jane fik næstformandsposten .

  Sonja har vært forman siden 2006 ,og har valgt at være menig medlem.

  Hun er grundlæggeren af vår hjemmeside og ekspert hvad computer gælder, derfor vil hun fortsat ta sig af den opgave.

  Det er vi meget taknemlig for.

  Jeg håber at kunne gøre et like så godt arbejde som forman som Sonja har vært for foreningen.

  Hvad har så sket jo

  Vi fik Facebook lavet af Lene og Kirsten

  Den bliver brugt og man kan se at man er inde at kikke.

  Meningen med den var at vi i bestyrelsen mente at det var Facebook
  som alle kikket på og man kunne lægge bilder ind med aktiviter vi laver
  eller begivenheder.

  Og man kan dele med andre.

  Male dagen blev ændret fra tirsdag til onsdag da det passet for flere at komme og male om aftenen.

  Vi har vært 3 som har malt fast om aftenen. Vi hyggesnakker får
  inspirer af hverandre fortæller noget man har set eller vært med på af
  kurs osv. Vældig hyggelig.

  Vi er også nogen som kommer op om dagen og svinger penslen.

  Vi har haft to piger fra Syrien som har tegnet og hyggesnakke,

  Foreløbig har de kun haft sine egne tegnesaker med, og Sonja har
  hjulpet dem med ider til hvad de kunne lave. Formålet er også at de skal
  lære dansk.

  Vi har også fået nye hyller til vår maling, som gør det er nemt og overskuelig.

  Galleri lister er monteret langs væggen.

  Kunstforeningens aktiviter

  Vi var 5 stk som rejste til Aars hvor kunstner Bigum holdt foredrag om hans opvækst,hans måde at male og hans ideer til bildene.

  Det blev også købt en af hans Kunstbog som referere mye til hans foredrag hvor han har dedikeret på den første side.

  Bogen ligger på atlie, det var en rigtig hyggelig aften.

  Tur til Randers 21/04 Atelier 12 b

  Vi var 5 stykker som tog afsted i gråvær og blæst.

  I Atelie 12b er det 12 arbejdende kunstnere som arbejder med keramik, malerier.

  De havde lokaler i en hyggelig gammel bygning rød tegelsten fabrik med en liten baggård.

  Da vi havde vært der delte vi os, hvor tre af os tok videre in i
  hjertet af Randers by til apotekergården . Det er en gammel
  bevaringsværdig bygninger og gården gir en spænende kunstoplevelser af
  malerier, keramik og glas ,meget inspirerende og sjovt at
  se

  Så kunne vi også li ta et kirkebesøg med, ( SCT Mortens Kirke. Her har vor tidligere præst, Flemming Kloster har arbejdet. red.) hvor vi kikket på altertavlen som var malet af Kirkeby.

  En hyggelig dag med masse oplevelser.

  Gedeskegsdagen 22/6-25/6 -2017

  En fin udstilling

  Godt besøgt torsdag ,fredag 84, lørdag og søndag.

  Kan være at det var fordi vi sendte det over facbok så det kommer ud til flere.

  Det blev serveret slik og lit frugt og vin, sodavand og kaffe.

  Gæsteudstillerne virket fornøjede.

  Doris Lauritzen holdt velkomsttalen.

  Det var også fint at vi havde aftalt vagholdet på forhånd da det fungeret fint.

  Oprydningen gik også fint, det var godt med frivillige hjælpere.

  Julemarked 03/12-2017

  Vi holdt igen i år julemarked i våre lokaler, en fin og hyggelig udstilling og godt besøgt.

  Det blev også solgt bilder, kort og driv tømmer hus.

  I 2017 var vi 11 betalende medlemmer af kunstforening.

  Jeg syns vi har et dejligt Atelie med masse muligheder for bare 200 kr året.

  Vi har plads til flere hvis nogen kunne tænke sig at bruge Atelie for den pris, så er de hjertlige velkommen.

  Tak

  Hilsen formand ( forkvinde) Mona Damm
  Generalforsamling d. 21 februar 2017 kl. 19.00 på TORVET  

  Dagsorden til generalforsamling :

  1)Valg af dirigent og referent.

  2)Beretning og debat om foreningens arbejde samt beretning fra udvalg.

  3)Regnskab.

  4)Indkomne forslag.

  5)Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.

  6)Valg af bestyrelse.

  på valg er :

  Formand Sonja Feldt, modtager genvalg

  Jane Bonnerup, modtager genvalg

  Suppleant/ Kassere Margit Horn Nielsen, modtager genvalg

  Suppleant Anne Lise Sørensen, modtager genvalg

  Lene Maler ny suppleant på valg

  Revisor Niels Heebøll, modtager genvalg

  7)Eventuelt

  Referat:

  dirigent Lene
  Referent Jane
  Fremmødt. Lene Flarup Christoffersen Mona Damm, Kirsten Michaelsen, Erna Porskjær.
  Torkild Jensen. Poul Spangaard. Sonja Feldt. Angelina Damgaard. Jane Bonnerup

  2)
  Der var lidt debat om nøgler. Og enighed om at det er meget fair at
  skulle betale depositum for nøgle og at det var dejligt at kommunen
  sætter lokalerne på torvet til rådighed til os i foreningerne. Det
  sætter vi stor pris på.
  Det vil være godt hvis alle allerede nu holder øjnene åbne for mulige udstillere til årets kunstudstilling
  Angelina
  har snakket med en kunstner fra Randers der deler værksted med flere
  andre. De vil gerne tage imod os hvis vi har lyst til at komme forbi og
  se hvad de laver.
  Der er kunstudstilling i Års med Martin Bigum vi måske også kunne se sammen. På tirsdag holder han foredrag om sit kunstsyn.

  3) regnskab : tallene balancerer på nær 27 kr.

  4) indkomne forslag.
  Nedsættelse
  af udstillingsudvalget : Sonja, Mona, Angelina, Poul og jane. Erna har
  tilbudt at bage kage til os når vi hænger op onsdag.
  Skal vi ændre dagen for maleaften. Der er stemning for onsdag, så det er vedtaget.

  5) samme kontingent som vanligt

  6) Formand Sonja Feldt
  Jane Bonnerup, Margit Horn kasserer og Revisor Niels Hebøll er Genvalgt
  Lene Flarup supleant valgt

  Evt.
  Det kunne være godt at have en facebookgruppe. Lene og Kirsten vil sætte hovederne sammen for at tænke noget i den retning.
  Torkild
  opfordrer os til at komme frem med ideer hvis vi har nogen i forhold
  til byfornyelsen. Der kommer sansynligvis ikke noget kunst hvis vi ikke
  kommer med foreslag selv.

  Beretning 2017 – GEDSTED KUNSTFORENING


  Der er tradition for at der på generalforsamlingen bliver
  fortalt om året der gik i foreningen.

  Så det gør jeg også i år.

  Højdepunktet i år kan nok siges at være udflugten vi havde
  til KUNSTEN i Aalborg.

  Det var i maj


  vi havde inviteret ægtefællerne med til kunsten hele
  dagen .


  Kun afbrudt af brunch i cafeen i huset og frisk luft i
  parken.


  Nogle enkelte skulle også have det store overblik fra
  Aalborg-tårnet.


  Jeg hørte endda at der var nogen der smuttede over og
  lyttede til musik hos træerne i Kildeparken….

  En virkelig dejlig dag.

  Vores Sommerudstilling hører også med til højdepunkterne.
  Det var lykkedes endnu en gang udvalget der var lig med bestyrelsen, at finde
  nogle spændende og dygtige kunstnere.

  At vi havde fernisering torsdag kl 17-18 var en udmærket ide
  også selvom det var Sct. Hans aften. Der var god tilslutning. Og her skulle jeg
  egentlig kunne citere Janes velkomst, men det overlader jeg til hende om
  muligt. Det kunne være fint at få et kopi men også det er umuligt da hun har
  evnen til at improvisere… ud fra dagens tekst … i aviserne.

  Af andre tiltag har været Åbent værksted 1. søndag i advent.
  Det var hyggeligt når der kom nogle op og var interesserede, måske var det nye
  medlemmer – i hvert fald overvejede nogle af dem det.

  Så har vi haft et tilbud om at udstille i Galleri14. Men det
  kan alle jo for en stands betaling. Men det her var gruppen som sådan og til
  reduceret pris. Men ingen interesse viste sig.

  Flere af os har i forvejen arrangeret udstillingssteder og
  der skal også overskud og interesse til det.

  Så er der lidt af det praktiske.


  Rengøringen bliver varetaget af husets rengøring nu så
  alle i atelieret skal holde orden og gulvet ryddet så det er til at komme til.


  Nøgler skal registreres hos Sonja Jensen, Søndergade
  eller Søren P. Johansen, Tyttebærvej og der betales 200kr i depositum.


  Medlemstallet ligger stabilt på ca 15


  Der er stadig 10% ved køb hos Thuesen i Viborg og
  PlusOffice, Viborg


  Der er gratis maling i atelieret


  Vi abonnerer på Kunstavisen og KUNST, de ligger i
  Atelieret.

  Vi ser ind i fremtiden:


  Sommerudstillingen bliver i uge 25 som det plejer


  Vi har fernisering torsdag kl. 17-18


  Torvedag på TORVET er tilbage igen og vi må se om ikke
  vi kan finde på aktiviteter.


  Domænet til hj-siden er ændret så jeg ikke længere kan
  arbejde i Frontpage kun hvis jeg kan bruge html koder og det kan jeg ikke! Så
  jeg har måttet lave en ny side med det gamle indhold. Det er spændende men det
  tager tid. Og så blev jeg gjort opmærksom på at der til det tilbud kun hørte 5
  sider og der er behov for mange flere. Altså blev det en ekstra udgift på 648kr
  indtil nu kun 168kr for domæet. Men budgettet kan bære det.?

  Tak for året
  Sonja

  GENERALFORSAMLING 2016

  Generalforsamling 23. 2. 2016 på Torvet

  1. valg af dirigent og referent

  2. godkendelse af referat fra generalforsamling februar 2015

  3. Siden sidst beretning ved formanden

  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Næstformand Mona Damm
  Menig mdl. Poul Spanggaard
  Menig mdl. Hanne Smed (er flyttet til Viborg)
  Suppleant Anne Lise Sørensen
  Suppleant Margit Horn Nielsen
  Revisor Niels Heebøll

  5. Regnskab

  6. Foreslag til brug af penge til børn
  (egentligt står det i vedtægterne at byfestoverskuddet skal gå til foreninger med aktiviteter for børn)
  Vi kan overføre penge til sportsarbejde for børn
  Det kunne også være en mulighed at arrangere en kunstnerisk dag for børn
  hvor vi betaler lærerens løn. Eller et andet kreativt tiltag for
  børn….
  Vi havde oprindeligt planer om at lave legeskulpturer, men de var ikke ønskede i halanlægget.

  7. sommerudstilling
  a.Udstillingsudvalg
  b.Ideer til aktiviteter under sommerudstillingen 2016.Vi kan evt have
  materialer fremme børn kan benytte sig af. Male, lave collage eller
  lign.
  Det store fællesmaleri fra generalforsamlingen kan komme frem igen…..
  Måske har Torkild lyst til at arbejde med sten…

  8.Forslag til aktiviteter og indkøb
  Alle er velkomne til at komme med foreslag til aktiviteter, kurser udflugter eller lignende
  Torvets bestyrelse har planer om renovering af vores rum, men vi har måske andre ideer til vores værksted.

  9. Evt.

  REFERAT:
  Tilstede: Poul – Mona – Sonja – Angelina – Asger – Torkild – Jane.

  1. valg af dirigent: Mona Referent: Jane
  2.Godkendelse af referat af generalforsamling 2015
  Godkendt.
  3. Beretning ved formanden (vedlagt som dokument og udleveret på skrift til alle
  mødedeltagere) – findes nedenunder referat. Godkendt.
  4. Valg af bestyrelse.
  næstformand Mona Damm – genvalg
  Poul Spanggård – genvalg
  Hanne Smed er flyttet – nyvalg: Angelina Damgård
  Suppleanter: Anne Lise Sørensen og Margit Horn Nielsen begge genvalgt
  Revisor: Niels Heebøll genvalgt
  5. Regnskab ved Jane Bonnerup
  Godkendt med forbehold.
  6. Forslag til brug af penge til børn. se mere ovenfor.
  Løs snak om muligheder for aktiviteter, intet vedtaget, men der er åbent for forslag hvis nogle af medlemmerne finder en god ide.
  7. Udstillingsudvalget:
  a. Jane – Poul – Mona -Sonja
  b. Torkild tænker lidt videre på ideen med at at arbejde med sten sammen med
  børnene.
  c. Vi finder også ud af en ide med fællesmaleriet.
  8. Forslag til aktiviteter og indkøb.
  a. Angelina vil gerne med til medborgerhusets generalforsamling. Der vil hun bl.a.spørge om det er muligt at flere medlemmer får nøgler.
  b. Indkøb: Sonja har set en model kontorstol vi sandsynligvis køber 4 stk af.
  c. Forslag om en tur til KUNSTEN i Aalborg.
  d. Vi vil gerne have led armaturer i udestuen
  e. Vi vil kæmpe stærkt imod at få sænket loftet
  f. Ønsker varmt vand i køkkenet
  g. Vinduerne i køkkenet er utætte
  9. EVT.
  a. Torkild har meldt sig til et bronze støbekursus. Selve støbningen foretages af proffessionelle. Det kunne måske også være en ide som aktivitet da det ikke kræver så meget at lave voksfigurerne.
  b. Torkild foreslår at man laver et madhold. Hvis I hører om nogen der er interesseret i at være med er ideen at man skiftes til at komme med opskrifter m.m.
  c. Vi diskuterede Gedsteds fremtid bl.a.
  1. Gedsteds hjemmesides muligheder.
  2. Fælleskanoer og båd.
  3. Muligheden for at gøre Menighedsbladet til foreningernes talerør.
  4. Det gamle Getama er erklæret for bevaringsværdigt og der vil sandsynligvis
  blive fortalt om ideer til brug af huset på Beboerforenigens generalforsamling.
  INTERESSEREDE opfordres til at møde op.
  d. På kunstforeningens hjemmeside www.gedstedkunstforening.dk er referater og orientering åbnet for alle til læsning og kommentarer.

  BERETNING OM 2015

  Nu har vi haft
  udstillingerne i 16 år og Kunstforeningen i 10 år.
  I 2016 var vi 15 medlemmer men Hanne er flyttet og Else fra Horsens synes der
  er for langt og får ikke noget ud af det når vi ikke udstiller i Pakhuset.

  Meget har vi oplevet
  og afprøvet og fungerer nu på den måde at en 3-4 stykker mødes tirsdag aften
  nogle kommer når der spilles billard og huset er åbent. De øvrige har andre muligheder og er med når
  der udstilles om sommeren til Gedeskæg.

  Flere af os
  udstiller flere steder hos gallerier rundt om i landet. Så det er ikke fordi
  medlemmerne er inaktive i kunstneriske udfoldelser.

  Vi blev inviteret
  til croquis i Aars af gruppen Rammen og Jane Mona og jeg har været med en til
  flere gange. Jeg nyder samværet og inspirationen. Og især undervisning af
  henholdsvis Margit Høvring og Gudrun Elisabeth Kjær.
  Hjemmesiden www.gedstedkunstforening.dk har jeg været nødt til at nystarte på
  One.com, før var det i Frontpage, men One.com tillader det ikke mere. Så den
  gamle side eksisterer ikke normalt. Er der stadig interesse blandt medlemmerne
  for at fortsætte så vi der kan se tilbage på alle vore oplevelser sammen. Og
  ikke mindst gøre opmærksom på det enkelte medlems virke og værker!

  Udflugter har der
  ikke været interesse for i fællesskab i år. Kun Jane og jeg var til en enkelt
  udflugt i Lundby. Godt at komme ud omkring og se og finde nye udstillere til
  sommerudstillingen
  Økonomien er selvsagt fin når vi ikke har nogen aktiviteter og særlige indkøb.
  Jeg har dog lige købt maling for knap 1000kr! Og jeg håber på nye kontorstole
  til malerne/tegnerne.
  Vi har tilbudt legeredskaber til børn i anlæget men det faldt ikke i smag i stedet blev vi foreslået at lave dem nede
  ved Svanesøen, men det afslog jeg med begrundelsen at det var for farligt. Det skulle
  ikke tiltrække småbørn alene til søen.

  Endelig er
  drejebænken kommet op i køkkenet så den kan komme i sving – måske titrækker den nye medlemmer.
  Der har været lidt tumult omkring renovering af lokalerne inde hos
  billardfolket og vi er blevet varslet at vores lokale også står for tur.
  Vi er ikke interesseret – vores rum er udmærket og vi ønsker ikke lavere loft og
  andet lys som det er blevet i de andre rum. Men jeg ved ikke om vi kan bestemme
  selv.

  Jeg er ikke på valg
  men energien og det der skal til for at holde blusset i gang og tiltrække nye
  medlemmer, er ikke den samme som engang, derfor vil jeg bede alle om at være
  mere på banen med initiativer og fastholdelse af aftaler.

  Vi elsker vort rum her
  og sammenholdet. Det at der er nogen der lytter og fortæller. Og det skal nok
  fortsætte, – men med friske kræfter på deres betingelser og med alle
  erfaringerne som grundlag til en ny tid.

  Venligst Sonja Feldt
  Pedersen

  Næste møde i bestyrelse: Konstituerende møde d. 8/3 2016 kl. 19.00
  Februar 2015 GENERALFORSAMLING

  Tid: tirsdag d. 24 – 2 – 2015
  Sted: TORVET
  Kl. 19.00


  Dagsorden
  1. Valg af dirigent og referent.
  valgt blev Torkild Jensen og Anne Lise Sørensen

  2. Beretning af Sonja Formand samt fra udvalg.
  Sonja læser beretning. Årets gang = byfest, udstilling i Pakhuset i Viborg som desværre ikke var så godt besøgt.
  Kursus med Hanne Skjold Knudsen fik ingen opbakning.
  En tur til Horsens og besøgte en gruppe der kalder sig “slottet” . 4 var afsted.
  November ” Åbent værksted” i galleriet.
  Kunstforeningen har fået en drejebænk og skal finde plads til den .
  I udstillingslokalet er der kommet nyt loft op. Skinnerne blev brækket ne. øv øv.
  Der er sat nye skinner op ( Medborgerhuset)
  Der er for lidt salg i kunstvinen, så den bliver sat til salg for indkøbsprisen.
  Beretning godkendt og vedlægges som bilag.

  a. Sommerudvalg – Hanne – Poul – Mona – Jane
  ændring : Sonja – Jane – Poul – Mona og måske Hanne.
  Jane fortalte på vegne af udvalget i Byfest: Fernisering om fredagen med Torvedag var fin.
  Der var forslag om at udstille i hallen men det bliver alt for bøvlet på grund af flytning af væggene m.m.
  Forslag om bedre annoncering af kunstudstillingen.
  Godkendt.

  b. Gedsted Ældre center – Sonja
  c. Bogcafeen – Ingvard

  3. Regnskab.
  Udgift: 9041,85 kr Indtægt: 12.238,00 kr Balance: 3196,15 kr
  Beholdning pr 31 – 12 – 14: 13.498,42 kr
  Medlemmer ialt : 13
  Regnskab er godkendt og vedlægges som bilag.

  4. Indkomne forslag
  a.Pakhuset? holder pause i år
  b.
  c.

  5. Valg af bestyrelse.
  På valg er :
  Sonja Feldt Pedersen – modtager genvalg /genvalgt
  Jane Bonnerup – modtager genvalg / genvalgt

  Suppleanter
  Margit Horn Nielsen genvalgt
  Anne Lise Sørensen genvalgt

  Revisor
  Niels Heebøll genvalgt

  6. Eventuelt.
  GENERALFORSAMLING 2014

  Generalforsamling
  2014

  i
  GEDSTED KUNSTFORENING


  tirsdag
  den 25. februar Kl. 19.00


  Dagsorden
  ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent

  2. Formandens
  beretning

  3. Regnskab

  4. Fastsættelse af
  kontingent

  5. Indkomne forslag

  6. Valg af bestyrelse

  På valg:
  Mona Damm
  Poul Spanggaard
  Ingvard Pedersen

  7. Valg af 2
  suppleanter

  Margit Horn Nielsen

  Anne Lise Sørensen

  8. Valg af revisorer

  • Niels Heebøll

  9. Evt.


  Referat.
  Deltagere:
  Ingvard Pedersen, Erna Porskjær, Poul Spanggaard, Angelina Damgård, Anne Lise Sørensen, Jane Bonnerup, Jette Hansen, Torkild Jensen, Sonja Feldt Pedersen

  1.Dirigent& ref.
  Jane dirigent og Anne Lise ref.

  2. Beretning
  Sonja læser beretning og hun fortæller om det nye rum til billeder + rengøringen m.m. og udstillingerne.
  Sonja foreslog at holde udstillingen i Gedsted i 3 dage med fernisering fredag i stedet for torsdag.
  Udstillingen i Pakhuset blev omtalt som en flot og overskuelig udstilling. Kunstforeningen skal gøre mere for at udbrede kendskabet til udstillingen.Weekend kurset løb af stabelen med kun 3 kursister.
  Beretning blev godkendt.

  Der var forespørgsel fra Ingvard om nye tiltag i Pakhuset.
  Jette foreslog at man kunne vinde et maleri.
  En anden foreslog atvt. lotteri.
  Poul foreslog noget aktivitet for at trække folk til, evt. i centret ( lige i nærheden)
  Der var snak om flere forskellige udstillingsmetoder bla. i centret..
  Der skal reklameres mere for udstillingen i Pakhuset.

  3. Regnskab
  Jane læser regnskabet op og det ser fint ud. Ser er brugt lidt flere penge på byfesten.Jane foreslog at der skal købes nye stole. Der er brugt penge til ferniseringer, maling, Kunstavisen. Byfesten vil nok ikke mere give penge til foreningerne. det kostede os i år 95,00 kr. ( vores indskud på 2000 kr fik vi tilbage med 1904.50 kr. Sonja )
  Regnskabet godkendt.

  4. Fastsættelse af kontingent
  Ingvard foreslog at vi skulle droppe støttemedlemmerne. Ikke vedtaget.
  Kontingent fortsætter med samme beløb.

  5. Indkomne forslag.
  Ingen indkomne forslag.

  6. Valg af bestyrelse
  På valg:
  Mona Damm – modtog genvalg
  Poul Spanggaard – modtog genvalg
  Ingvard Pedersen – modtog ikke genvalg
  Hanne Smed – nyvalg

  Valg af suppl.:
  Margit Horn Nielsen – modtog genvalg
  Anne Lise Sørensen – modtog genvalg

  Valg af revisor:
  Niels Heebøll – modtog genvalg

  7. Evt.
  Bestyrelses møde skal finde ny dato. Det bliver 12-03-2014 kl. 19 i Atelieret.

  Forslag om at nøjes med 3 dage til Gedeskægsfesten og holde fernisering om fredagen i stedet for tosrdag kl 17.00.
  Forslag til aktiviteter i det nye år.
  Det er svært at samle folk til kurser.
  Ser blev diskuteret malig, undervisning via nettet. Poul mener det “går over”.
  der er nogenlunde enighed om det sociale aspekt i at samles for at male.
  Der er kursus 5-6 april med Hanne Skjold Knudsen. ( tilmeld på lof.vesthimmerland.dk)
  Jane spurgte om der skulle gåes videre med en slags reklame til Pakhuset.
  Ingvard foreslog at Poul Spanggaard skulle male på torvet for at give reklame.
  Mona foreslog at der skulle stå nogle billeder også.
  Ingvard mente at folks nysgerrighed så blev vagt.
  Ingvard foreslog også at vi skulle betale 100 kr hver.
  der blev foreslået mere presseomtale fra evt. aviser – MidtVest-TV og lign.
  Forslag fra Mona om at lave en stand i Sct. Mathias Centret som reklame for Pakhuset – evt. fredag.

  Mødet afsluttet.

  Beretning 2014
  – GedstedKunstforening –

  Generalforsamling 25 februar 2014

  Med tanken tilbage på året er
  jeg godt tilfreds med vores lille forening.

  Vi har godt gang i
  tirsdags-aftenerne. Så meget, at vi har måttet organisere rummet og vores depot
  på udestuen. Der har Jens efter planlægning i malergruppen sat et reolsystem
  op, så færdige og igangværende malerier fylder intet i atelieret og mindre i
  depot! Til glæde for os alle da der er mere albuerum atelieret og plads til
  flere.

  Rengøringen bliver som hidtil
  varetaget af undertegnede. Og da rengøringsassistenten kræver ryddede gulve
  klar til gulvvask er det ekstra fint med organiseret depotrum!

  Der er ryddet op og sorteret
  i gamle materialer fra tiden med kunstskole for børn.

  Malerbøtter i brug er i skabet
  i atelieret og ekstra står på hylden i køkkenet, for at holde det adskilt. Vores egne materialer hører til på tildelte hylder
  i med den mængde der er plads til.

  Papir og karton ligger stadig
  på skabet i atelieret, – og kun ubrugte. Nogle af staffelierne sætter vi i
  kælderen klar til kurser og der bliver bedre plads i køkkenet til pause-kaffe
  og kopi og projektor maskineriet!


  Vores sommerudstilling er
  kendt og rimelig besøgt. Det tager tid og energi at opbygge netværk af
  besøgende. Gæsteudstillere tager glade imod indbydelser til at komme og være
  med. For gæsteudstillere gælder reglen med, har man udstillet må det være nye
  ansigter næste gang. For foreningens medlemmer gælder stadig reglen med kun at
  udstille nye malerier eller anden kunst. Derved kan udstillingen bevare sin
  friskhed ved at vise nyt og udvikling i atelieret.

  Måske er 4 dage med
  udstilling for meget. Vi håber at kunne koncentrere besøgstallet på 3 dage. Så
  bestyrelsen har vedtaget på bestyrelsesmøde d. 29 januar at droppe torsdag og først
  lave fernisering om fredagen sammen med Gedeskægs torvedag. Ophængning er stadig onsdag, hvorefter
  udstillingsrummet aflåses.

  Klokkeslæt for fernisering
  har vi ikke fastlagt da det skal passes ind i Gedeskægs programmet her d. 5.
  marts hvor der er komitemøde.


  Og så var det året hvor vi
  fik lyst til at udstille samlet udenbys.

  Vi måtte prøve PAKHUSET i
  Viborg. Foreslået af Ingvard.

  Der blev skabt kontakt til
  Viborg kommune om leje og tid.

  Det blev uge 43 med 1200kr i
  leje for en uge.

  Det skulle være et tilbud til
  medlemmerne så foreningen stod for alle generelle udgifter. Altså er man medlem
  af foreningen hvorfra du end kommer kan du udstille. Jf. vedtægterne.

  Det blev i alt til 13
  udstillere med et udvalg af maleri,
  fotos, glas, tegninger, skulptur.

  Helt igennem en flot
  udstilling, rolig og overskuelig både på 1. og 2. sal og mellemgangen. Vi talte
  gæster og satte streger efter at have annonceret vidt og bredt i aviser, blade,
  online og fra mund til mund.

  Taknemmelige var vi for hver
  gæst, men der var ikke på noget tidspunkt trængsel! Gedsted Kunstforening må op
  på barrikaderne næste år og få budskabet ud, fortælle hvem vi, hvad vi laver.
  Vores folder skal måske revideres og deles rundt på turistkontorer og
  biblioteker. Vores kunstskole gav god reklame engang!!


  Angående vores øvrige
  aktiviteter så som udflugter og kurser var planerne da de blev lagt rigtig gode
  med tilslutning med drømmerier om hvad vi skulle opleve.


  Jeg ved der var nogle der tog
  til Tversted hos Bo Johansen på egen hånd, jeg havde i forvejen meldt fra da
  jeg ville på højskole i Vrå på kursus med Verner Brems.


  Vores week-end kursus hos
  LOF.Vesthimmerland med Hanne Skjold Knudsen løb af stabelen i november. Der var
  jeg LOF taknemmelig for vores kursus måtte foregå med 3 kursister. Der bliver
  en næste gang i april så kan der godt være flere på holdet og tilmelding
  foregår på LOF.Vesthimmerlands hjemmeside!


  Udflugten til Skovsnogen var
  speciel og hyggelig. Vi drog af i samlet flok i egne biler med smurt madpakke,
  drikkevarer kaffe og kage!

  Vejret var med os, høj sol og
  børn med godt humør. Vi var 4 voksne og 2 børn samt 2 vovser.

  Efter vandringer rundt i
  skoven med klatretur i Skovsnogen og andre skulpturer indtagelse af frokost og
  afslapning i skovbunden,gik turen hjemad med en afstikker til Brunkulslejrene.
  Der ligger i nærheden og er et speciel tur værd. Vi nøjedes med turen rundt i
  området med indtagelse af vores kaffe på et strategisk smukt sted.


  *Disse var ordene for et godt
  år i Gedsted Kunstforening.

  Sonja Feldt Pedersen

  Formand  Generalforsamling 2013


  d. 26 februar kl. 19.00 i Medborgerhuset, Gedsted

  DAGSORDEN

  • Valg af dirigent og referent.
  • Beretning og debat om foreningens arbejde samt beretning fra
   udvalg.
  • Regnskab.
  • Indkomne forslag.
  • – Udflugt til SKOVSNOGEN
  • – Kursus i PHOTOSHOP
  • – Skal BLOGGEN være offentlig? ( uden kodeord for medlemmer )
  • – Forslag om at få Birthe Kærsgaard til at holde kursus i maleri
  • – Forslag om at tage til Bo Johansen, Tversted
  • Åben for flere forslag
  • Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
  • Valg af bestyrelse.
  • – Jane Bonnerup, kasserer modtager genvalg
  • – Sonja Feldt Pedersen, formand modtager genvalg
  • – Margit Horn Nielsen, suppl. modtager genvalg
  • – Niels Heebøll, revisor modtager genvalg
  • Eventuelt.

  Referat:

  Valg af ref. og dirigent.

  – ref.: Jane Bonnerup, dirigent : Poul Spanggård

  Beretning for 2012

  Så er tiden kommet hvor der
  gøres status for året der gik – 2012.

  Og se frem til hvad vi kan
  opleve i 2013

  Sidste år startede som dette
  med en generalforsamling hvor vi havde mange forslag om aktiviteter.

  Dem der foreslår dem ser dem
  som det helt enestående at opleve. Når det kommer til afviklingen er der ikke
  så mange deltagere. Oplevelsen for den enkelte står alligevel fint i
  erindringen.

  Sådan var det ved den
  kombinerede tur med tegning og udstilling på Gasmuseet i Hobro.

  Vores udflugt til Silkeborg
  blev aflyst da fokus pludselig blev noget andet end kunst på Galleriet! – En
  lille samlet flok tog til KUNSTEN i Ålborg og så udstilling fra private
  samlinger, med cafe-besøg bagefter i stedet for.

  At male til musik blev også
  en fornøjelse, om end anderledes end troet.

  Kvaliteten ligger ikke i
  antal deltagere men i hvad den enkelte får ud af det.

  Sommerudstillingen ved
  Gedeskæg blev en succes med mange besøgende der så en masse dejlig kunst.

  Jane var med på
  Gedeskægs-pladsen med ansigtsmaling for børnene

  Begge dele gav mange rosende
  ord fra de besøgende.

  Håber det bliver ligeså godt
  i år.

  Her har vi også planlagt
  udstilling i Pakhuset i Viborg. Det vil I høre mere om senere når information
  om forløbet kommer ud til medlemmerne der så kan tilmelde sig.

  Lige for nylig har jeg også
  fået aftale med Bistroen i Føtex, Skive.

  Der kan vi udstille fremover.
  Jeg skal have tilmeldinger fra medlemmer der vil være med og jeg laver et
  system med skift.

  Derforuden kan medlemmer
  udstille på Plejecenter Søndervang, Gedsted og Bogcafeen, Medborgerhuset,
  Gedsted.

  Bare skal vi have
  tilmeldinger fra medlemmer der vil have deres billeder op på væggene.

  Dette år har vi ingen kurser
  haft, men der er blevet malet og kreeret regelmæssigt i Atelieret.Mest af
  tordenskjolds soldater –
  Og de klarer heller ikke så lidt! Acryl – olie – akvarel – tegning – foto

  Alle er velkommen i
  fællesskabet.

  Sonja Feldt, formand

  Regnskab

  Bilag ved Jane Bonnerup

  Regnskabet godkendt

  Indkomne forslag.

  – Udflugt til Skovsnogen blev bifaldet – måske i maj.

  – Hvis vi skal undervises i photoshop skal vi hver især have installeret programmet på computeren.

  – Bloggen forbliver for medlemmer.

  -Birthe Kjærsgaard kan vi forhøre os om priser på kurser her eller i Løgstør.

  – Bo Johansen kok og maler

  – Maleren fra Vrå, Mogens Andersen.

  Valg til bestyrelsen.

  – Jane Bonnerup genvalgt

  – Sonja Feldt genvalgt

  – Suppleanter: Margit Horn Nielsen og Anne Lise Sørensen genvalgt

  – Revisor: Niels Heebøll genvalgt

  Eventuelt.

  Skulptur-projektet
  i anlægget er gået i dvale, men Sonja kom med en ide’ om at bruge
  betonelementerne hos Erik og få savet gede-silhuetter ud og placere
  gederne rundt i byen.
  reff. Jane Bonnerup
  Generalforsamling 2012
  dato 28 februar kl. 19.00
  GedstedKunstforening, Medborgerhuset

  Dagsorden
  1. Valg af dirigent og referent.

  2. Beretning og debat om foreningens arbejde samt fra udvalg.
  a. Sommerudvalg – Ingvard – Poul – Mona – Jane
  b. Gedsted Ældrecenter – Sonja
  c. Bogcafeen – Ingvard

  3. Regnskab.
  a. Budget for kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.

  4. Indkomne forslag
  a. Sommerudstillingen 2012 – kriterier for udstillere
  b. Bidrag til Samvirkende foreninger
  c. Medlemmers børn som passive medl. ifølge med voksne

  5. Valg af bestyrelse.

  På valg er :

  Mona Damm
  Poul Spanggård (modtager ikke genvalg)
  Annete Jensen

  Suppleanter
  Margit Horn Nielsen
  Anne Lise Sørensen

  Revisor
  Niels Heebøll

  6. Eventuelt.
  a. Indsamling af forslag til kurser

  Fremmødte:

  Poul Spanggård, Anne Lise Sørensen, Anette Jensen, Jane Bonnerup, Mona Damm, Ingvard Pedersen og Sonja Feldt Pedersen

  1.
  Dirigent: Mona
  Referent: Jane

  2.
  Beretningen står på vores hjemmeside. (se her nedenfor)
  Ingvard spurgte om foreningens bestyrelse havde visioner i fremtiden.
  Vi vil gerne have flere til maleaften, men mange har måske svært ved at arbejde i fællesskab.
  Vi udstiller – men vil gerne sælge mere, måske kunne vi leje et galleri i fællesskab og udstille sammen.
  Det
  er ikke muligt at melde sig ind iGalleri “åbne døre” i Viborg som
  forening. Hver enkelt udstiller skal betale medlemskontingent og
  udstillingsgebyr 200 + 600 kr.

  a.
  Det gik godt med at få udstillere.
  Opfordringen går på at alle henter brochurer når de ser noget spændende .
  De var stor hjpl til at finde kunstnere.

  b.
  Se Beretning nedenunder

  c.
  Billederne har hængt pænt og i fred, får ros.
  Anette
  har nogle “elever” fra Hvalpsund der gerne vil udstille i bog-cafeen,
  men vi skal blive enige om, om det kun er medlemmer eller åbent: Flertal
  for at vi alene råder. Vi inviterer ing P.T.

  3.
  Regnskabet godkendt

  4.
  a.
  Gæster skal ikke betale, men udvalget bestemmer suverænt hvem gæsteudstillere er.

  b.
  Vi
  vil gerne være officielt med i de Samvirkende foreninger hvis vi bliver
  spurgt og også bidrage med 2000kr. i indskud. Eneste bekymring
  bekymring er om vi bliver sat til på flere opgaver – da vi kun er få
  aktive lokale der kan trække læsset.

  5.
  Poul og Ingvard blev ( under pres da vi ellers ikke kunne samle en bestyrelse ) valgt til bestyrelsen.

  6.
  Der var ingen forslag til kurser PT.. men snakkede om evt. fælles male projekt – male efter musik el. lign.

  Næste bestyrelsesmøde fastsættes til 13 – 03 – 2012 kl. 19.00

  Beretning 2011

  Vi har aktiviteter vi af
  erfaring ved fungerer.

  Maleraftenerne ser ud til at være for en fast lille flok
  tirsdag aften. Måske er det lille antal
  noget med at det at male og tegne fungerer bedst om dagen for dem der har tid
  til det. Eller det at være en del af et fællesskab er dejligt men når der skal
  arbejdes flyder det bedst i enrum. Enhver må finde sin vej som fungerer bedst.

  Udflugt skulle vi også have.
  I år var det planlagt at tage til Fur og spise medbragt mad i Alex
  Krylows have. Men da vi var så få og kunne blive enige om det valgte vi at
  spise for egen regning på restauranten – På herrens mark inden vi
  besøgte Jette Herne og Alex Krylow. Der
  var også tid til at se andre galerier. Men der kan sagtens bruges mere tid
  derovre.

  Sommerudstillingen blev rigtig flot.

  Der var mange besøgende der gav vældig fin feed back på både udstillere og opstilling af
  udstillingen.

  Desuden var der blevet lavet en plakat der kan bruges
  fremover , hvis udvalget vælger det.

  Workshop for børn ved byfesten vr ikke så velbesøgt, men de
  der kom havde det herligt i selskab med Poul, Jane og Mona bla.

  Bog-cafeen synes mange var et godt tilbud for os at udstille
  og der opfordres i øst og i vest – og Ingvard tager gerne mod udstillere, der
  brænder for at vise deres billeder.

  På Ældrecentret er der både udstillere fra gruppen og
  gæsteudstillere. Gæsteudstillere har deres billeder i 2 måneder.
  Gruppens medlemmer skifter også med samme interval. Kan det knibe for den
  enkelte må tilbuddet med fast væg gå videre til en anden fra gruppen for en
  tid.
  Desværre har jeg ikke hørt om nogen der har fået solgt herfra

  Vi har fået tilbud fra Kudahl der bestyrer Hallen om at udstille
  der. Han vil hænge skinner og kroge op og
  henvende sig når det er i orden. Det er Lisbeth der er ansvarlig.
  Et er vi gerne vil vise vores malerier eller fotos, men gratis at stå
  for skiftende udstillinger – dekorere samtlige virksomheder i Gedsted
  med
  vores billeder, er ikke det bedste en kunstner kan ønske sig.
  Hvad skal der købes nye materialer for?
  – det er en balancegang hver enkelt må tage stilling til.
  Enkelte har meldt sig som udstillere.

  Kursus med Felix Pedersen
  i acrylmaleri, weekend-kursus.
  Det fik god omtale at deltagerne, – måske ikke lige det at det var en
  weekend!
  Croquis – tegninger siden udstillet i bog-cafeen som fællesudstilling.

  Julemarked havde vi som noget nyt sammen med knipleholdet
  nedenunder. Vi har begge hold om tirsdagen
  og kunne så også dele dette.
  De der havde lyst kunne hver lave en lille stand. Der blev da også solgt …
  Vi bagte vafler og solgte gløg og kaffe, saftevand til børnene. Det var
  hyggeligt og rart at få hilst på de mange besøgende mens den ene vaffel efter
  den anden gled ned…

  Sonja

  Referat fra

  Generalforsamlingen 1. marts 2011 – i
  Gedsted Kunstforening!


  1. Valg
  af dirigent – Mona og referent – Margit.


  2. Beretning
  v/Sonja (kopi vedlagt referatet) samt debat om foreningens arbejde og fra
  udvalgene, hvor Sonja har stået for sommerudvalg/byfestaktiviteter samt
  udstillinger på Gedsted Ældrecenter og Ingvard for udstilling i Bogcafeen. Der
  var debat om at LOF v/Jens Erik Andersen opfordrer til, at vi afholder flere
  kurser, fordi der har været god tilslutning til dem vi har afholdt. Men generelt
  vil Sonja snakke udenom, fordi det slider på vores staffelier, og der er større
  rengøringsarbejde bagefter og vi får jo ikke noget økonomisk ud af det.

  Debatten gik også på kunstskole,
  skal der holdes en pause eller lægges en anden linie, der foreslåes evt. tegnekursus. Det har været
  megen uro og griseri med maling, og igen et større rengøringsarbejde bagefter.
  Der skal måske ikke være så mange på holdene?


  Ingvard fortalte om udstilling i
  bogcafeen, enighed om at det er en god ide, så flere af

  Medborgerbusets brugere kan nyde
  nyt/andet pynt på væggene. Der blev også snakket

  om at udstilling der er på
  udstilleres eget ansvar, da mange foreninger bruger lokalerne

  og der også holdes en del fester i
  det regi.


  3. Regnskab
  v/Jane (kopi vedlagt referatet) Kunstskolen har givet en god indtægt.

  Annoncen efter udstillere til
  Gedeskægsfesten var dyr og gav ingen henvendelser. Ingvard foreslår at
  annoncere via internettet og Tove foreslår pressemeddelelser som ikke koster så
  meget som en annonce.


  4. Indkomne
  forslag – Sonja foreslår bred snak om valg af Udstillingsudvalg, hvem der
  lyst til hvad! Udvalgene er ikke nødvendigvis bestyrelsen. Sonja ønsker ikke
  genvalg til udstillingsudvalget. Jane, Ingvard, Mona, Poul vil gerne, Erna vil
  gerne give en hånd med.

  Kursus med Felix Pedersen skal gå
  gennem LOF – den nye bestyrelse tager sig af det.

  Kursus – Tatiana Verity som vejleder til croquistegning.

  Kurserne der afholdes annonceres
  på hjemmesiden – husk at tjekke der.


  5. Budget
  – fastsættelse af kontingent – enighed om at vi fortsætter med 200,00/år.


  6. Valg
  til bestyrelse – på valg Jane og Sonja som begge modtog genvalg.

  Bestyrelsen består således af
  Sonja, Jane, Poul, Mona samt Anette.

  Valg af suppleanter: Annelise og
  Margit modtog genvalg.

  Revisor – Niels Heebøll.


  7. Eventuelt
  – forslag om udflugt til Fur for at
  besøge Alek Krylows park og se galleriet

  der. Også forslag om indkøb af
  nye/mere stabile stole.  referent/Margit  Beretning for 2010

  Vi
  har haft et godt aar

  Vi
  er hele tiden 15 til 20 medl. Det går lidt op og ned som de forskellige har
  overskud til og som nye får øje pa os – og har lyst til at bruge vores:

  tirsdags
  værksted – kunstskolen – kurser – udflugter

  Vi
  har haft kursus med LOF som arrangør en enkelt gang med Lise Myrthue som
  underviser.

  Ellers
  har vi selv arrangeret os med vejledere af vore egne medlemmer, nemlig Anette
  der gav os et gevaldigt puf med akvarel-teknik.

  Og
  det var en god ide. Eller vi har klaret os uden som ved croquis-modeltegning.

  Kunstskolen
  har haft et hold i foråret. Men vi har
  givet den en lille pause, da vi har svært ved at have struktur nok på
  !. – læs styre børnene..


  var der al malerarbejdet med udstillingslokalet!

  En
  masse uvished om vi skulle og hvordan det skulle gribes an. Beslutningen blev
  taget og det var i gang . Medborgerhuset
  betalte maling og redskaber, vi arbejdede….

  Jeg
  måtte hele tiden købe nye malerruller, så enhver der ville hjælpe kunne være
  med. En 7 til 8 personer var vi i gang
  da vi var flest. Loft og vægge.

  Bagvæggen
  blev skånet med sin urskov, den bliver skjult bag et gardin ved
  udstillinger. Gardinet består af nervøs
  volour i seks baner, der trækkes på en wire der strammes op på kroge Jens har
  sat i loftet.

  Dartskabene
  åbnes så det hænger pænt.
  Nye ophæng fik jeg skaffet og bundet så det kan give et ensartet udtryk og nemt for enhver at
  hænge op. Kan give problemer ved nedtagningen, da de straks de tages af
  standene, skal vindes på pap for ikke at gå i fitte-wow…!

  Det
  blev som der stod i avisen, en: Kanon-udstilling i sommer

  Siden
  1999 har jeg haft glæde af at være aktiv i formidlingen af
  Sommerudstillingen. Kontakt til kunstnere, presse, lave plakater, Nyhedsbreve. Ikke
  mindst lave udstillingsplanerne, så der var ligelig fordeling af pladsen.
  Sammensætte en bred vifte af kunstarter.

  Og
  jeg har virkelig taget det som en spændende udfordring lige fra starte at finde
  kunstnere der ville være med og medvirke
  til at det kunne blive gode udstillinger.

  At
  stoppe mens legen er god, er der et gammelt ord der siger. Entusiasmen er måske ikke så stor mere.
  Processen med at få det skabt til gavn og glæde for os alle var en god drivkraft.

  Nu
  vælger jeg at følge vedtægterne, hvor der er mulighed for at lave underudvalg.
  De er så ansvarlige for deres område for at aflaste formand og øvrige
  bestyrelse.

  Kunstforeningen
  er os alle sammen og en god fordeling af ansvar og fordele er det der giver det
  bedste sammenhold.

  Derfor
  har jeg foreslået at de forskellige
  fortagender i foreningen deles mere ud på bestyrelsens medlemmer og andre
  aktive medlemmer

  Foretagender til fordeling

  kasserer
  – nye medlemmer– kontakt til
  medlemmer

  kursusansvarlig – webmaster
  – indkøb

  undervisere – LOF – ansvarlig ved kurser

  kontaktperson til byfestkomiteen

  ansvarlig ved tirsdags-maledage –


  Lade
  andres initiativer komme til, så vi hele tiden er i udvikling.


  Procedurer i Kunstnergruppen

  Bestyrelsesmøder x 4 om aaret


  jan /formøde


  febr/Generalforsamling


  marts/konstituert/kalender

  – august

  næste
  møde fast punkt paa dagsorden


  Rengøring


  kalender med afkrydsning for udført rengøring efter Medborgerhusets
  regler hænger i atelieret.


  Procedurer ved udflugter og
  kurser  Indgang/rundvisning – kan betales af foreningen eks. 700kr


  Kørsel til udflugt – 2 kr pr km / kør sammen


  Croquis – mdl.
  betaler 25 kr /foreningen betaler resten af 450kr pr gang – inviteres
  udefra tages stilling til pris.


  Interessegruppe – mdl. betaler
  40 kr pr gang til underviser


  Medlemsmøder

  – fast om tirsdagen kl. 19.00


  efter ønske fra medlemmer med speciel formål  Udstillingsudvalg


  I. Sommerudstilling

  Bestyrelsesmedlemmer
  og medlemmer med interesse for at finde udstillere og opsætte udstillingen.

  Der
  foreligger materiale for fremgangsmåde og tidsrammer – -(som forslag.)


  Antal Mdl.


  Bestyrelsesmdl.  II. Ældrecentret

  Formidlingen
  varetages af Sonja


  III.
  Bogcafeen

  Formidlingen
  varetages af Ingvar  Generalforsamling 2011
  dato ..1 marts kl. 19.00

  Dagsorden
  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Beretning og debat om foreningens arbejde samt fra udvalg.
  a. Sommerudvalg – Sonja
  b. Gedsted Ældrecenter – Sonja
  c. Bogcafeen – Ingvard

  3. Regnskab.
  4. Indkomne forslag
  a. valg til Udstillingsudvalg – Sommerudstillingen 2011
  b. kursus abstrakt maleri m. Felix Pedersen (weekend ell. 3×3 timer aften)
  c. kursus croquis m. Tatania Verity som vejleder
  d. uddelegering af funktioner blandt bestyrelsesmedlemmer.

  5. Budget for kommende år, herunder fastsattelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelse.

  På valg er :
  Sonja – Jane.
  Suppleanter – revisor
  7. Eventuelt.
  a. vejledning i at logge på Referater og Orientering
  Generalforsamling

  16/02 2010


  Der var mødt ni af
  foreningens medlemmer.

  Pk. 1 Anette Jensen blev
  valgt til dirigent.


  Pk.2 Beretning og debat om
  foreningens arbejde ved formand Sonja.

  Ang.
  Kursus/udflugten til Fur som blev aflyst på gr. Af manglende tilslutning
  talte vi om at forsøge at annoncere gennem Lof.


  Ang.kunstskolen for børn har kommunens
  kulturskole henvendt sig.Er interesseret i samarbejde Sonja vil kontakte dem og
  drøfte dette nærmere.


  Ang. Tidl. Henvendelse fra
  vennepunktet om at være med i styregruppen ,der var forskellige meninger om
  dette, enighed om at den nye bestyrelse skal tage stilling.


  Ekstra orientering fra Sonja om at
  fremtidige kontakter/beretning lægges på computeren.Kunstgruppens hjemmeside
  kan læses af medlemmerne.


  Pk.3
  Regnskabet blev godkendt ,dog med ønske om udspecificering af de
  forskellige konteringer. Beholdning pr. 31-12-09 er kr. 12342,79.


  Pk.4 Ingen indkomne forslag.


  Pk.5 Budget for kommende år,
  samt fastsættelse af kontingent.Der var diskussion om kontingentet forslag om
  at forhøje ,kom til afstemning ,resultatet blev uændret 200kr.

  Ang. Om fastsættelse af beløb til
  forarbelde til skulptur ,var der enighed om at der måtte bruges et beløb på op
  til 1000kr.


  Pk. 6Valg til bestyrelsen

  Poul Spanggård og Mona Damm blev
  genvalgt,Erna Porskjær ønskede ikke genvalg nyvalgt blev Anette Jensen,tillykke
  til hende!


  PK. 7 Der blev snakket om
  forslag til fremtidige kurser bl. andet akvarelkursus gentagelse af acrylkursus
  måske over længere tid.

  Der blev også snakket udflugt
  ,der var flere forslag BL. a. Dronninglund kunstcenter ,Galleri Rødhusgården,
  Bovbjerg fyr ,Gimsinghoved, Silkeborg bad samt måske en lille tur til Paris.


  Referent Erna

  ……………………………..


  BERETNING OM 2009

  Erfaringen siger nu at det første
  halvår minder meget om fast arbejde.

  Først lægger vi en plan. Det er
  sjovt. Så uddelegeres opgaverne for at lette arbejdspres på den enkelte. Det er
  vældig sjovt.
  Men så kommer tålmodigheds-arbejdet med at vente på aftaler bliver lavet og
  afleveret så folderen kan laves og kopieres og uddeles inden arrangementerne er
  overstået ……….. og jeg arbejder stadig på at finde en kvindelig model til
  croquis her i marts 2010 –kan I
  hjælpe..?
  Målet er nået når bare nogen af vores kurser og aftaler bliver en succes.

  Vores kurser når de bliver
  gennemført er så flot fuldtegnet at bliver der et ind imellem der er knap så
  mange tilmeldte, lister LOF-Vesthimmerland det igennem alligevel. Vi har fået
  et lille undseligt bidrag til slid på materialer forhandlet hjem pr. elev.

  Nu er det sådan at jeg ikke behøver
  remse alle kurser og udflugter op. Alle må gerne gå ind selv på www.gedstedkunstforening.dk og blive inspireret og følge med.

  Vores acryl malerkurser er mest
  eftertragtet. Måske er det også noget med annoncering. De kommer i LOF-vesthimmerlands
  annoncer og folder og kommer derved længere ud.

  Akvarel på Fur week-end turen med
  ledsager – var ”kun” på vores hjemmeside. En rigtig god og spændende tur med
  undervisning fra Jættestuen. Billig overnatning i hytter på campingplads. Kan
  være det var upraktisk at lægge turen på FUR- Bryghus lige inden vi skulle
  hjem? Men der manglede tilmeldinger…………….

  Alle tiders aften var det hos Ninni
  Lohdal Gjessing da vi besøgte hende i hendes atelier i Ranum. Hun fortalte om sin vej til maleriet og det
  at ville det.
  Der blev budt på kaffe og hjemmebag, men det Ninni sagde, var så spændende at
  kaffe og at sidde ned, næsten blev glemt – og så skulle vi bryde op, uden
  videre var aftenen gået.

  Kunstskolen er en succes, det kan
  jeg sige uden at blive flov over at rose os selv. Vi kontaktede Vesthimmerlands
  Kommune for at få assistance økonomisk, men kunne blive optaget i Kulturskolen.
  Vi kørte vores eget løb og nu kontakter De os for at få et samarbejde i gang da
  De kan se det fungerer godt hos os. Vi mødes med dem og ser hvad der sker.
  Den hedder kunstskole fordi det er mere end billeder der produceres.

  Der bliver kunstskole igen dog har
  vi ikke helt bestemt hvornår på året.

  Der kom et brev fra Vennepunkt, Erik
  Kragelund, om at komme og være en del af styregruppen. Der var frustration
  efter dette tilbud, stemmer både for og imod. Det skulle op på møde til
  flertalsbeslutning på demokratisk vis.
  Frustrationen var min må jeg tilstå. Jeg ved hvor arbejdsbyrden havner her i
  foreningen og jeg havde ikke mod på mere. Så jeg takkede nej til Kragelund på
  forhånd.
  Om det var misbrug af magt må stå til medlemmerne at afgøre og i så fald kan
  tilbuddet nok tages op.

  Som sagt er der meget her i vinter
  og forår at lave i kunstens verden..
  Allerede nu må vi også tænke i Sommer-udstillings-baner. Efterhånden kommer der
  spontane forespørgsler fra kunstnere, der har hørt om os.
  Sidste års udstilling havde mange besøgende, flest fredag i forbindelse med
  Torvedag. Udstillere var vore egne medlemmer samt Gruppen Nordlyset. Derudover
  var inviteret kunstnere med glas, papir, uld, skulptur.
  Igen kig ind på hjemmesiden og se hvem og hvordan.
  Missionshuset er jo som bekendt blevet solgt. Det er bestemt af bestyrelsen at
  vi fremover udstiller i Medborgerhuset.. Der har vi fået udstillings væggene
  opmagasineret i salen, så de ikke skal slæbes op og ned fra kælderen. Det
  kræver et muskelbundt -der siger spar to- for at gøre det. Og hvor finder man
  lige det?

  Vi søgte Gedsted Spare-og
  lånekasse’s fond for beløb til at male i salen og gøre den udstillingsegnet i
  samråd med Medborgerhusets formand Emil Bernhard og Doris Lauritzen,
  Beboerforeningen. Har aldrig fået svar så jeg går ud fra det var afslag.
  RegionNord har en pulje hvor der kan søges til kunstneriske aktiviteter. Vi
  søgte til vores projekt ”skulptur i
  anlægget” med støtte fra
  Beboerforeningen, men fik svar tilbage at det ikke ville give gavne Regionen,
  at der stod en skulptur her!

  Vores atelier er lidt lille når vi
  opmagasinerer producerede malerier her. Der er mulighed for at sætte påbegyndte
  og færdige malerier i udestuen på altanen – Emil Bernhards ide. Der er også
  kommet lys derude. Vær opmærksom på det tændes i skabet lige frem, i
  billardstuen!

  For at gøre lidt reklame for den
  enkelte i gruppen eller for os som gruppe, så brug reklamen, der kan fås på
  hjemmesiden med at annoncere der med omtale og opslag. Send oplysninger til mig
  og jeg oploader det på hjemmesiden.

  Der er kommet en ny funktion på www.gedstedkunstforening.dk
  med referater
  og orientering. Her fås oplysning om
  møder og kontingent osv. Kun medlemmer
  får login med adgangskode.
  Det betyder også, at det er her referater kan læses – ikke i private mails
  eller med brev.

  Der er ingen indkomne forslag men
  lad os få en snak om hvilke ønsker der er for 2010 – kun fantasien sætter
  grænser.


  Sonja Feldt Pedersen
  formand

  Generalforsamling
  d. 24/02 – 2009

  Der var mødt 11 af foreningens medlemmer

  Jane blev valgt til dirigent.

  Sonja berettede om de mange aktiviteter i foreningen i årets løb. Beretning vedlagt.

  Regnskab ved Jane, kassebeholdningen ved årets slutning: 7053,86 kr. Regnskab vedlagt.

  Der var ikke indkommet forslag, så vi drøftede ideer til kommende kurser, der var ønske om croquis tegning, ønske om igen at lave kurser i acrylmaling med Eva Jessen, der var forslag om evt. akvarel kursus, så bestyrelsen har ideer at arbejde videre med.

  Der var stemning for igen i år at arrangere en udflugt, der var forskellige
  forslag, bl.a.: Gaio i Randers
  Jættestuen på Fur
  Kunst uden rammer i Nibe
  Galleri i Bryrup

  Så der er noget at arbejde med.

  Vi vil igen i lave udstilling i forbindelse med Byfesten, vi ved ikke på nuv. tidspunkt hvor det bliver. Vi vil også i år forsøge at få andet med foruden billeder, forslag om at kontakte texxtilformgiver Else Kirchen ( sonja har brochurer ) vi vil kontakte keramiker Mølgård fra Kunst uden grænser i Nibe.

  Vi vedtog at næste års kontingent fortsæøtter uændret.

  På valg var Sonja og Jane, de fortsætter – tak for det. Tove Hansen var suppleant, hun ønskede ikke genvalg, valgt blev Anne Lise, Ulbjerg.

  Tilbud / opfordring fra Annette i Hvalpsund om at være med til at male ved Byfesten i Hvalpsund, vi får besked senere om dato osv.

  Erna sakal tale med evt. forhandle om priser på maling med Kunstkompagniet i Års.

  Ref. Erna


  Beretning om 2008

  Vores vedtægter giver
  megen hovedbrud på den måde de holder os til ilden for at indfri dem. Men jeg
  er glad for at give beretning i år da vi har haft et godt år med mange gode
  aktiviteter og efterhånden lever op til vedtægterne.


  KURSER: ikke alle
  planlagte kurser blev gennemført. Hvis det ikke er helt klarlagt hvad det er
  der ønskes og hvad der vil ydes og betales for et kursus inden det udbydes,
  ender det med at gå i vasken. Sådan gik det med et weekend kursus med acryl
  maleri. Vejleder Gudrun Elisabeth Kjær

  Det der gik godt var
  kursus med Eva Jessen, Abstrakt maleri, to korte forløb a’ 3 x 3 lektioner.
  Endda med elever på venteliste.

  ”Kunstskole for børn”
  er startet med 12 elever. Vi søgte Børne- og kulturforvaltningen om tilskud til
  udgifterne. Vi blev henvist til det nye i Region Nord: Kulturskolen, hvor vi
  kunne oprette et semester på 12 gange til 1068 kr. pr elev, og vejledere ansat
  som timelærere. Vi valgte at køre vores eget 5 x 2 timer til 200kr pr elev og
  vejledere på frivillig basis. Så ser vi tiden an om det kan ”bære” eller der
  skal mere til.


  FOREDRAG: I foråret
  lagde vi ud med et foredrag af Felix Pedersen

  Hvad
  er kunst

  Hvad indgår i et kunstværk

  Hvad
  kan kunst bruges til

  Hvorfor
  ser kunst ud som den gør

  Her var det rart at se der var mødt nogen op også uden for
  vores egen lille kreds. Det var en dejlig aften hvor Poul var den der tog imod
  og styrede aftenen og det vellykket. Alle andre medlemmer hjalp selvfølgelig
  som vi plejer når der er arrangementer.

  UDFLUGT: En flok på 12
  eventyrlystne medlemmer aktive som passive drog af sted til Kirsten Kjær’s
  Museum med frokostkurven pakket. Vi så filmen om Kirsten Kjær og startede på at
  se hendes portrætter. Som bekendt er de meget følelsesladede så det krævede en
  pause efter et stykke tid i dette specielle univers. En frokost pause – vi
  havde hver en ret med og drikkevarer. Kun en enkelt flaske vin. Det var jo
  kunsten vi skulle nyde!


  UDSTILLING I
  MISSIONSHUSET —GEDESKÆG

  10 ÅRS JUBILÆUM: Vi
  havde i forvejen en masse ideer om hvordan det skulle fejres udadtil for
  indtjenings skyld, men det blev ved en god udstilling og flot åbningstale ved
  Erik Kragelund.

  Og det lader til vi
  fortsætter med udstillingen, det stemmer vi om her i aften.


  UDSMYKNING: Til et
  medlemsmøde havde vi besøg af Doris Lauritsen og Niels Heebøll for at undersøge
  muligheder for udsmykning og tilskud. Det er stadig uvist men også stadig
  undervejs og er uddelegeret til medlemmer der ønskede at engagere sig…..


  MALERAFTENERNE: Der
  dukker mange op efterhånden. Nogle maler seriøst, nogle snakker seriøst! Der er
  også nogle der maler på andre tider deroppe, så vi mangler stadig nøgle til
  udlån. Enkelte vil gerne male i weekenderne også.


  MEDLEMSTILSLUTNING:
  Lige nu er vi 18 medlemmer og 9 passive,
  2 husstande = 4 personer. Passive
  medlemmer bliver inviteret med på udflugter.


  I debatten herefter vil jeg stærkt opfordre til at komme med
  kommentarer til årets planlægning og ønsker virkelig at høre om nye ting vi kan
  foretage os sammen her i år 2009.

  Og så må jeg beklage at
  jeg har sat Mona på valg. Det er hun ikke.

  Sonja Feldt
  Referat
  af generalforsamling d. 26.-2. 2008.


  Valg
  af dirigent. Jane Bonnerup.


  Formandens
  beretning: se bilag

  Debat:Hvor
  tit skal vi afholde kurses? Croki? udstilling af børnetegninger fra byfesten?

  Forslag:
  forespørgsel i brugsen om de vil have billederne til udstilling.

  Forslag
  om mere pr.


  Aflægning
  af regnskab: se bilag.

  Overskud,
  forslag til brug af penge :

  Studieture
  f.eks. Paris Lousianne, haven i Tune, Engelbrecht i Ansager.

  Kunstaftner
  her på torvet for byens borgere:Felix Pedersen, Poul kontakter ham.


  Indkomne
  forslag:Abonement på Kunstavisen.Vedtaget.

  Oprettelse
  af hjemmeside.Vedtaget.

  Forslag
  udarbejdes af Sonja, godkendes af medlemmerne.

  Alle
  udgifter dækkes af foreningen.


  Aktiviteter
  til Gedesf.: 10 års jubilærum markeres ved udgivelsen af en kalender.

  Medl.
  kan male efter eget valg , et billede til at få i kalenderen.

  Bestyrelsen
  udvælger 12 forslag.Skal være bestyrelsen i hænde midt i april.

  Priser
  for kal.undersøges af Poul, Margit og Annelise.


  D.:
  19.-6.:Fernisering af udstilling, champangne.

  D.:
  20.-6.:Torvedag, medl. inviteres ligesom sidste år til at male på torvet.

  Fælleslærred
  til fri afbn. for publikum.

  D.
  :21.-6. : Tegnekonkurrence for børn. Vinder off. kl. 13,30.


  Valg:
  På valg: Erna Poul og Lene.

  Lene
  udgår af best., genvalg til Erna og Poul.

  Ny
  bestml. :Mona Damm, supl. Margit h. Nielsen.

  Ref.
  Anette Jensen.


  BERETNING


  Endnu et år er gået – og det er gået godt.

  Vi har fundet et niveau hvor atelieret synes at fungere godt.


  Kurser der med møje og besvær blev planlagt og aftalt
  med undervisere måtte igen aflyses pga. manglende deltagelse og/eller
  forvirring omkring aftaler med LOF.

  Egentlig er min personlige mening også at vi i
  foreningen ikke kan ”overkomme” at være så mange gange på kursus her, hvis vi
  også skal overkomme at være ude omkring og lære nyt. Vi må blive bedre til at
  udvælge det vi vil og kan.


  q
  Kurser 2007:

  3×3 timer aften –
  Abstrakt maleri – Eva Jessen jan.
  OK

  lør/søndag dag
  – Akvarel – Birte Mølgård sep.
  Aflyst

  6×3 timer aften
  – Abstrakt maleri – Lise Skriver Myrthue
  nov. Aflyst

  Hovedsagelig skal kurserne være for medlemmer.

  Vi tjener ikke noget som kurserne kører nu over LOF.
  Men vi får et dejligt input med inspiration disse fremmede deltagere giver. –og
  måske nye medlemmer.


  q
  Gedeskægsfestens
  arrangementer for Kunstnergruppen var en ren succes

  Fernisering på Kunstudstilling torsdag, ikke
  mange fremmødte. De kommer først alm. Åbningsdage. Udstillingen blev lidt
  kompakt, – for lidt afveksling og for tæt – og de spanske vægge var for store….

  Torvedag fredag med Kunst på Torvet – kan vi
  lave til fast del. Men om det skal være med den del: – Kendte maler malerier
  – eller vi hvert år finder på noget
  andet/nyt, – må vi have forslag om så vi
  har noget at gå ud fra.

  Tegnekonkurrence lørdag var en ren succes og
  kan blive fast del. Vi skal have fundet et sted og lavet forhåndsaftaler om at
  kunne udstille alle tegningerne efter byfesten for børnenes skyld.

  Vi skal have programmet færdigt til torsdag da er der
  møde i Samvirkende foreninger og det store program skal gøres færdigt


  q Åbent Atelier

  Tove og Annelise og Mona var primusmotorer! Ved et
  åbent atelier-arrangement i dec- ember med stor succes.

  Fremover kan vi sagtens holde udstillinger/åbent
  atelier flere gange om året bare vi annoncerer det godt på hjemmesider, pr mail
  eller opslag osv.


  q
  Fordele for
  medlemmer.

  1.
  10% på
  kunstnerartikler i 3 forretninger: Madonna-Art Aalestrup, Thuesen, Viborg og
  PlusOffice mod forevisning af medlemskort til Gedsted Kunstnergruppe.

  2.
  Der indkøbes
  Galleria Acrylfarver til brug i Atelieret og til Kurser her for medlemmer.

  3.
  Kontingent kan nu
  indbetales via netbank til vores konto i SPAR NORD


  q
  Nye tiltag

  Der har været forespørgsler på om vi ikke kunne lave
  udsmykning i byen….

  Vi har diskuteret 2 forslag.

  1.
  udsmykning
  ved indgangen til anlægget ved Hallen

  Vi er lang
  fremme med ideer til dette. – en flot enkel eller to-delt stander i beton der
  beklædes med mosaikker, ( – af gammelt porcelæn) evt. i symboler for
  aktiviteter i Hallen

  Der er taget kontakt til kommunen gennem den nye
  Beboerforening ( Doris Lauridsen). Og de er velvilligt indstillet.

  Vi skal tage stilling til om det kan være en aktivitet
  til Gedeskægsfesten. .At smadre porcelæn?? Lade byens beboere medvirke


  2.
  udsmykning
  af Medborgerhuset. – med en frise


  men så skal vi
  også lige huske at vi er en flok amatører og hvad tør vi og hvad kan vi?!


  Vi er ikke
  kommet længere…….


  Sonja Feldt Pedersen


  Generalforsamling i Kunstnergruppen den 6/2 — 2007.

  Der var mødt 8 medlemmer.

  Punkt I.
  Annette Jensen blev valgt til dirigent.

  Punkt 2.
  Beretning ved Sonja.

  Stadig lidt usikkerhed om, hvad
  vi skal/kan bruge lokalerne til. Indtil nu har vi haft samvær samt afholdt
  kurser, som der har været stor interesse for. Alle har været fyldt op.

  Kurserne har været følgende:
  Weekendkursus i august ved Gudrun Elisabeth Kjær, 3 aftener i efteråret med
  abstrakt maleri ved Eva Jessen, klassisk tegning ved Titania fra Roum i alt
  seks gange og Sonja har undervist 5 eftermiddage i juniorklubben. Sonja har
  søgt medborgerhusets bestyrelse om at få udleveret flere nøgler til huset, men det er endnu ikke
  lykkedes.

  Udstillingen til Gedeskægsfesten
  blev igen afholdt i missionshuset og var meget vellykket med ca. 300 besøgende.
  Vi fik mange positive kommentarer. Udstillerne var medlemmer af gruppen samt
  3 inviterede kunstnere.

  Punkt 3.
  Regnskabet blev godkendt. Kassebeholdning kr. 3826,47.

  Punkt 4.
  Forslag om, at ændre navnet Gedsted Kunstnergruppe til
  “Kunstnergruppen – Gedsted
  Kunstforening” blev vedtaget dog i omvendt rækkefølge: Gedsted Kunstforening –
  Kunstnergruppen.

  Punkt 5.
  Budget for det kommende år. Ikke noget
  egentlig budget, da vi ikke ved, hvilke indtægter vi har ud over kontingent fra
  vore 14 medlemmer.

  Vi fortsætter
  med de nuværende kontingenter. 50 kr. for passive og 200 kr for aktive medlemmer.
  Vi vil forsøge at ansøge Nordeas fond om tilskud bl.a..


  Punkt.
  6.
  Valg til bestyrelsen. På valg var Sonja Feldt Pedersen og
  Marlene Pedersen. Marlene Pedersen ønskede
  ikke genvalg. I stedet valgtes Jane Bonnerup. Suppleant blev Tove Lynge Hansen.

  Punkt 7.Under evntuelt droftedes forskellige
  forslag. ideer til forskønnelse af byen, foredragsaftener med en kunstner, evt.
  se en film om en kunstner.

  Forslag om aktiviteter ved Gedeskægsfesten. – at få nogle
  kendte til at male et billede, holde konkurrence for barn o.s.v.

  Ref. Erna.


  BERETNING 2007
  God start for atelieret –
  kunstnergruppen – altid svært at starte nye initiativer. Svært at vise sig frem
  med så følelsesladede ting. At blive konfronteret med sig selv gennem andres
  reaktioner på det man laver.

  Det første år har været et
  skelneår.

  Der har skullet tid til at
  skelne mellem, hvad det er for den enkelte. Hvor ligger behovet for den
  enkelte. For fællesskab, for inspiration,
  for fast undervisning, for kurser og meget mere.

  Vi har været en 3-4 til 5
  personer der regelmæssigt mødes om tirsdagen og maler, snakker og drikker
  kaffe.

  Det virker som om der er
  størst glæde af undervisningen. Så stor efter-

  spørgsel er der på
  kurserne at de kører som fortsætter hold, hvor det alligevel er muligt at
  starte som nybegynder. Og med den gode tilslutning bruger vi Dartklubben og
  Juniorklubbens lokaler for at have plads til staffelierne

  Vores penge er gået til
  inventar og materiale som vi søgte pengene hjem til. Så vi nu kan tilbyde
  rimelige forhold til både medlemmer og kursister,- de kommer fra Skørping i
  nord og til Viborg i syd –Gedsted sættes på landkortet!

  To gange har jeg ansøgt om
  nøgle, skriftligt, hos bestyrelsen til Medborgerhuset, men fået afslag. Vi må
  indrette vores trang til pensler og maling til den ene nøgle formanden har
  eller når der tilfældigvis er andre i huset med nøgle .Men vi må blive ved,
  finde bedre argumenter, flere underskrivere. Opnå frihed for dem der ønsker
  –hvem ønsker reel nøgle og dermed mulighed til at gå ind og arbejde i fred og
  ro.

  Juniorklub drenge og piger
  har malet her ca 5 gange kl. 15-17 – fået farvelære og malet. Der er mulighed for det starter igen.

  Arrangementer og workshops
  har vi ikke rigtig haft. Ideerne måske, men de blev ikke gennemført. Vi skal
  nok lige finde vores ben og lade det udvikle sig


  Jeg prøver at forhandle
  med LOF og få lidt af betalingen fra kurser til foreningen ud over 10 kr til
  kaffe for 3 kursusaftener. Vi der kommer tit ”sponsorerer” som regel ny
  forsyning af kaffe!

  Regnskabet bliver styret
  over banken med kort, helst ingen rede penge.

  Vedlagt kursusplan
  KURSER 2006


  Weekend kursus Gudrun Elisabeth Kjær 10 deltagere

  Det fortællende maleri

  26/27-08-06


  Aften kursus Eva Jessen 10 deltagere

  Abstrakt maleri

  27-09-06 og
  04/11-10-06


  Aftenkursus Tatiana Verity 12 deltagere

  Klassisk tegning

  01/08/15/22/29-11 og
  06-12-06


  Juniorklub (kommunal) 5x 2
  timer efterår ca 6 børn


  KURSUS 2007


  Aftenkursus Eva Jessen 13 deltagere

  Abstrakt maleri

  31-01 og 07/14-02-07


  Foreløbig planlagt:


  Aftenkursus Tatiana Verity indtil nu 10 tilmeldte

  Klassisk tegning

  25-04 og
  02/09/16/23/30-05-07


  Stiftende
  Generalforsamling i Gedsted Kunstnergruppe

  d. 14/3- 2006


  Til stede var Sonja Mørch, Margit Pedersen, Lene Bertelsen,
  Niels Heebøll, Bent Clausen, Poul Spanggård, Malene Petersen, Erna Porskjær.

  Vi diskuterede hvad foreningens navn skulle hedde, blev
  enige om : Kunstnergruppen i Gedsted.

  I gennemgik og godkendte foreningens vedtægter.

  Kontingentet blev fastsat til: 200 kr. årligt for aktive
  medlemmer

  50 kr. for passive
  medlemmer/støttemedlemmer

  Valg til bestyrelse:
  Formand: Sonja Mørch
  Næstform.: Erna Porskjær
  Kasserer: Margit Horn
  Menig: Poul Spanggård
  Lene Bertelsen

  Som revisor valgtes: Niels Heebøll

  Suppleanter: Bent
  Clausen og Malene Petersen

  Man vedtog at holde åben maleraften tirsdage mellem kl. 18
  og 22.
  Bent Clausen vil forhandle belysning med Hessellund.

  Der afholdes reception den 21/4 kl. 15.30 Traktement:
  champagne og ost.

  ref.: Erna.