MEDLEMMER

MEDLEMMER

           

    Hvordan bliver jeg medlem... ?

    Hvad skal jeg betale i kontingent og hvornår ... ?

    Hvordan fungerer foreningen  ... ?

    Hvem kan udstille og hvad koster det ... ?

    Hvornår er der medlemsmøder ... ?

    Medlemsfordele....?

    Sponsorer og fordeling efter Gedeskæg

  

   

Hvordan bliver jeg medlem... ?


    Du kontakter kassereren:

    Lene Björk: 52307586
    eller formanden
    Mona Damm: 91868402

    Enhver med interesse for at udøve kunst kan optages som medlem.

    Der er ingen krav om bopæl eller kunstnerisk niveau.

    Der kan tegnes passive støttemedlemmer (ikke valgbare)


   


   

Hvad skal jeg betale i kontingent og hvor ... ?

 

    Voksne medlemmer 300 kr. pr år.  ( efter 1. juli 150kr for resten af året)


    Unge 14-18 år 150 kr

    Børn i følge med voksne  100kr

    Støtte medlemmer 50 kr. pr. år  /   Husstand 80 kr. pr. år  /   eller efter eget ønske.

         


    HUSK  – at indbetale kontingent:


     SPAR NORD, Aars

      7471  -   4567 140 798

      navn og kontingent år opgives


   

Hvordan fungerer foreningen... ?


Atelier


    Der er åbent Atelier for medlemmer tirsdag kl. 19-22. Ferie i skoleferierne .

    Der kan evt.fås nøgle til huset (voksne) ved Medborgerhusets formand Sonja Jensen, mod dipositum på 200kr. hvis tilladelse gives

   

    I den grad der er plads stilles skabsplads og opbevaring af lærreder til rådighed - det aftales ved indmeldelse i gruppen.

    Der findes staffelier og der er acrylmaling til rådighed.


Udstilling


 •     Der holdes sommer ell. høst -udstilling.
 •     Der er skiftende udstillinger på Gedsted Ældrecenter
 •     Der kan laves skiftende udstillinger i Medborgerhuset
 •     Samarbejde med Vesthimmerlands Kunstforening forekommer  i Kulturfabrikken i Det gamle Getama 
 •    (  Der kan være et mindre gebyr. )       Hvem kan udstille og hvad koster det og hvad med forsikring... ?


 •    Medlemmerne tilgodeses først
 •    Det er frit, alle kan ansøge om udstilling. 
 •    Gæsteudstillere opfordres.  
 •     Forsikring er udstillers eget ansvar


   

Hvornår er der medlemsmøder... ?


    Der er ikke fastsat regelmæssige møder - ud over vores faste dag tirsdag.

    Kontaktes formanden med ønske fra medlemmer med specifikt emne, kan der holdes møde. 

    Hvis der opstår situationer hvor alle skal orienteres


 

Medlemsfordele


     

         Atelier

         

 •         10 % ved køb af kunstnerartikler hos Thuesen, Viborg

           

 •         Galleria acryl maling til rådighed for medlemmer i atelieret.

       

 •         Foreningen har abonnement på Kunstavisen .


Udflugter


    Kommer der nogle gode ideer til museumsbesøg, atelierbesøg, o.l

    kan det komme med i årets planlægning eller vi tager på en spontan tur
Sponsorer og Tilskud

Aalestrup Kommune 2006 3500 kr.

SPAR NORD 2006 5000 kr

Trendlines Gedsted 2007 Udstillingsplader

Samvirkende Foreninger 2007 3500 kr.

Aalestrup Lokale Kulturråd 2008 2500 kr.

Samvirkende foreninger 2008 2000 kr.
Samvirkende foreninger 2009 1500 kr.

PUNKT; Aalestrup 2010 Galleriskinner og kroge til ny udstilling.

Samvirkende foreninger 2010 1500 kr.
Samvirkende foreninger 2011 1100kr
Samvirkende foreninger 2012 1937kr
Samvirkende foreninger 2013 -96kr
Samvirkende foreninger 2014 5786kr
Samvirkende foreninger 2015 2819kr
Samvirkende foreninger 2016 2232kr
Samvirkende foreninger 2017 2152kr
Samvirkende foreninger 2018 – ikke indbetalt indskud!
Samvirkende foreninger 2019 4000kr

De Samvirkende Foreninger indskyder hver 2000kr

til Komiteen til Gedeskægsfesten ( Gedsteds byfest )

Overskuddet fordeles efter %fordelingsnøgle.

- og så kom corona pandemi 2020 -20........