Tidligere bestyrelser

Bestyrelsen

                                     

Stiftende generalforsamling 14-03-06


Formand………….Sonja Feldt Pedersen


Næstformand……..Erna Porskjær


Kasserer…………..Margit Horn Nielsen


Menig…………….Poul Spanggård


Menig…………….Lene Bertelsen


Revisor…………..Niels Heebøll


 


Supleanter…….…Malene Hjelm Pedersen og Bent ClausenGENERALFORSAMLING 2007-03-13


På valg :

Formand - Sonja Feldt Pedersen - genvalg


Kasserer - Margit Horn Nielsen - fratrådt


Malene Hjelm Pedersen - suppleant


Jane Bonnerup - nyvalg


Suppleant Tove HansenNy bestyrelse 2007


Formand / Kasserer Sonja Feldt Pedersen


Næstformand Erna Porskjær


Menig medlem Lene Bertelsen


Menig medlem Poul Spanggård


Menig medlem Jane Bonnerup


Suppleant Tove Hansen


Suppleant Bent Clausen


Revisor Niels HeebøllNy Bestyrelse 2008


Formand Sonja Feldt Pedersen


Næstformand Erna Porskjær (genvalg)


Kasserer Jane Bonnerup


Menig medlem Poul Spanggård (genvalg)


Menig medlem Mona Damm ( nyvalg)


Suppleant Tove Hansen


Suppleant Margit Horn Nielsen (nyvalg)


Revisor Niels Heebøll


 


Ny Bestyrelse 2009


Formand Sonja Feldt Pedersen  (genvalg)


Næstformand Erna Porskjær


Kasserer Jane Bonnerup (genvalg)


Menig medlem Poul Spanggård


Menig medlem Mona Damm


Suppleant  Anne Lise Sørensen (nyvalg)


Suppleant Margit Horn Nielsen


Revisor Niels HeebøllBestyrelse 2010


Formand                       Sonja Feldt Pedersen        tlf 98645662  /  50159057


Næstformand               Anette Jensen                 tlf.86699202                    nyvalgt


Kasserer                       Jane Bonnerup                tlf.60646656


Menig medlem               Poul Spanggård              tlf.98642595 / 61322595   genvalg


Menig medlem               Mona Damm                     tlf.98645011                genvalg


Suppleant                      Anne Lise Sørensen           tlf.86697574


Suppleant                       Margit Horn Nielsen         tlf.98645001


Revisor                          Niels Heebøll                    tlf. 98645603                           Bestyrelse 2011


Formand                       Sonja Feldt Pedersen        tlf 98645662  /  50159057  genvalg


Næstformand               Anette Jensen                 tlf.86699202                   


Kasserer                       Jane Bonnerup                tlf.60646656                        genvalg


Menig medlem               Poul Spanggård                tlf.98642595 / 61322595


Menig medlem               Mona Damm                     tlf.98645011


Suppleant                      Anne Lise Sørensen           tlf.86697574                     genvalg


Suppleant                       Margit Horn Nielsen         tlf.98645001                      genvalg


Revisor                          Niels Heebøll                    tlf. 98645603                     genvalg


 


                                                                                                                 


Bestyrelse 2012


Formand                     Sonja Feldt Pedersen        tlf 98645662  /  50159057

 

Næstformand               Mona Damm                     tlf.98645011                      genvalg


Kasserer                      Jane Bonnerup                tlf.60646656                       


Menig mdl.                   Poul Spanggård                tlf.98642595 / 61322595     genvalg

                     

Menig mdl.                   Ingvard Pedersen                                                      nyvalg


Suppleant                      Anne Lise Sørensen           tlf.86697574                     genvalg


Suppleant                       Margit Horn Nielsen         tlf.98645001                      genvalg


Revisor                          Niels Heebøll                    tlf. 98645603                     genvalg


 


                                                                                                                       


Bestyrelse 2013


Formand                     Sonja Feldt Pedersen        tlf 98645662  /  50159057  genvalg

 

Næstformand               Mona Damm                     tlf.98645011                   


Kasserer                      Jane Bonnerup                tlf.60646656                        genvalg


Menig mdl.                   Poul Spanggård                tlf.98642595 / 61322595   

                     

Menig mdl.                   Ingvard Pedersen                                                     


Suppleant                     Anne Lise Sørensen           tlf.86697574                     genvalg


Suppleant                      Margit Horn Nielsen         tlf.98645001                      genvalg


Revisor                         Niels Heebøll                    tlf. 98645603                     genvalg


 


                                                                                                                       


Bestyrelse 2014


Formand                      Sonja Feldt Pedersen        tlf 98645662  /  50159057

 

Næstformand               Mona Damm                     tlf.98645011                    genvalg


Kasserer                      Jane Bonnerup                tlf.60646656                       


Menig mdl.                   Poul Spanggård                tlf.98642595 / 61322595   genvalg

                     

Menig mdl.                   Hanne Smed                                                            nyvalg


Suppleant                     Anne Lise Sørensen           tlf.86697574                     genvalg


Suppleant                      Margit Horn Nielsen         tlf.98645001                      genvalg


Revisor                         Niels Heebøll                    tlf. 98645603                     genvalg


       Bestyrelse 2015


Formand                      Sonja Feldt Pedersen        tlf 98645662  /  50159057  genvalg

 

Næstformand               Mona Damm                     tlf.98645011                   


Kasserer                      Jane Bonnerup                tlf.60646656                       genvalg


Menig mdl.                   Poul Spanggård                tlf.98642595 / 61322595 

                     

Menig mdl.                   Hanne Smed                                                           


Suppleant                     Anne Lise Sørensen           tlf.86697574                     genvalg


Suppleant                      Margit Horn Nielsen         tlf.98645001                      genvalg


Revisor                         Niels Heebøll                    tlf. 98645603                     genvalg


         Bestyrelse 2016


 


Formand                      Sonja Feldt Pedersen        tlf 98645662  /  50159057


Næstformand               Mona Damm                     tlf.98645011                      genvalg


Menig medl.                 Jane Bonnerup                tlf.60646656                     


Menig mdl.                   Poul Spanggård                tlf.98642595 / 61322595  genvalg


Menig mdl.                    Angelina Damgård            tlf. 50168393                   nyvalg                               


Suppleant                     Anne Lise Sørensen           tlf.86697574                   genvalg


Suppl / Kasserer           Margit Horn Nielsen         tlf.98645001                       genvalg     


Revisor                         Niels Heebøll                    tlf. 98645603                     genvalg


                                                                                                                                                                                                                                                           

Bestyrelse 2017

                                                                           

Formand                        Mona Damm                       tlf. 91868402

 

Næstformand                Jane Bonnerup                    tlf. 60646656             genvalg


Menig medl.                   Poul Spanggaard                tlf.61322595                 


Menig mdl.                     Angelina Damgaard             tlf. 50168393            genvalg

 

Menig medl                    Sonja Feldt Pedersen          tlf. 50159057            genvalg men fratrådt som formand

                                   

Suppleant                      Lene Flarup Kristoffersen     tlf. 52307586           nyvalg                

                   

Suppleant / kasserer      Margit Horn Nielsen              tlf. 29678901            genvalg   


Revisor                           Niels Heebøll                                                         genvalg

Bestyrelse 2018

                                                                           

Formand                        Mona Damm                       tlf. 91868402        genvalg

 

Næstformand                Jane Bonnerup                    tlf. 60646656


Menig medl.                   Poul Spanggaard                tlf.61322595          genvalg      


Menig mdl.                     Angelina Damgaard             tlf. 50168393        genvalg

 

Menig medl                    Sonja Feldt Pedersen          tlf. 50159057       

                                   

Suppleant                      Lene Flarup Kristoffersen     tlf. 52307586       genvalg                       

                   

Suppleant / kasserer      Margit Horn Nielsen              tlf. 29678901        genvalg        


Revisor                           Niels Heebøll                                                     genvalg
Bestyrelse 2019

                                                                           

Formand                        Mona Damm                       tlf. 91868402        

 

Næstformand                Jane Bonnerup                    tlf. 60646656            genvalg


Menig medl.                   Poul Spanggaard                tlf.61322595                  


Menig mdl.                     Angelina Damgaard             tlf. 50168393

 

Menig medl                    Sonja Feldt Pedersen          tlf. 50159057            genvalg

                                   

Suppleant                      Lene Flarup Kristoffersen     tlf. 52307586            genvalg                  

                   

Suppleant / kasserer      Margit Horn Nielsen              tlf. 29678901           genvalg     


Revisor                           Niels Heebøll                                                        genvalg
Bestyrelse 2020

                                                                           

Formand                        Mona Damm                       tlf. 91868402      genvalg

 

Næstformand                Jane Bonnerup                    tlf. 60646656


Menig medl.                   Poul Spanggaard                tlf.61322595        genvalg      


Menig mdl.                     Lene Flarup Kristoffersen     tlf. 52307586      nyvalg

 

Menig medl                    Sonja Feldt Pedersen          tlf. 50159057       

                                   

Suppleant                      Kirsten Michaelsen                tlf. 52307586      nyvalg                       

                   

Suppleant / kasserer      Margit Horn Nielsen              tlf. 29678901      genvalg        


Revisor                           Niels Heebøll                                                   genvalgBestyrelse 2021

bestyrelsen fra 2020 fortsætter da Generalforsamlingen udsættes pgr. Corona restriktionerne

og vi kommer for tæt på sommerferie når vi skal overholde restiktionerne
Bestyrelse 2022

                                                                         

Formand                        Mona Damm                       tlf. 91868402      

 

Næstformand                Jane Bonnerup                    tlf. 60646656       genvalg


Menig medl.                   Poul Spanggaard                tlf.61322595               


Menig mdl.                     Lene Flarup Kristoffersen     tlf. 52307586      

 

Menig medl                    Torben Leth-Nissen             tlf. 30632003        nyvalg

                                   

Suppleant                      Kirsten Michaelsen                tlf. 52307586      genvalg                       

                   

Suppleant / kasserer      Margit Horn Nielsen              tlf. 29678901      genvalg        


Revisor                           Margit Horn Nielsen                                          nyvalgBestyrelse 2023


Formand                          Mona Damm                              tlf. 91868402 genvalg


Næstformand                  Jane Bonnerup                            tlf. 60646656 


Kasserer                         Lene Björk                                    tlf. 52307586 genvalg


Menig medl.                    Poul Spanggaard                         tlf.61322595 genvalg


Menig medl                     Cüneyt Pala                                   nyvalg efter Torben Leth-Nissen                  


Suppleant                        Kirsten Michaelsen                        tlf. 52307586 genvalg


Suppleant                         Margit Horn Nielsen                    tlf. 29678909 genvalg


Revisor ekstern                Margit Horn Nielsen                                         genvalg